Sivustu Kotiin

Easy_to_read_logoFI_ETR_Curr

Tervetuloa Topside projektin kotisivulle.
Topside projekti on vertaistukitoimintaa.

Vertaistukea on, kun kehitysvammainen henkilö tukee toista kehitysvammaista
henkilöä erilaisissa asioissa.
Esimerkiksi:

 • Tekemään valintoja ja päätöksiä
 • Elämään itsenäisesti
 • Osallistumaan
 • Ymmärtämään omia oikeuksia.

Henkilö, joka antaa tukea, on vertaistukija.
Vertaistukija tekee seuraavia asioita:

 • Kuuntelee, mitä kehitysvammaisella henkilöllä on sanottavaa.
 • Antaa neuvoja.
 • Jakaa elämänkokemuksia.
 • Tukee päätöstenteossa.
 • Auttaa kehitysvammaista henkilöä tämän tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Osoittaa kehitysvammaiselle henkilölle,
  mitä elämässä on mahdollista saavuttaa.

Henkilö, joka haluaa vertaistukijaksi, tarvitsee koulutusta.
Tässä koulutuksessa vertaistukija oppii seuraavia taitoja:

 • Kunnioittamaan ihmisiä ja heidän toiveitaan ja mielipiteitään.
 • Ymmärtämään muiden ihmisten tunteita.
 • Kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa.
 • Keskustelemaan heidän kokemuksistaan.

Projekti kouluttaa päämiehiä vertaistukijoiksi.
Vertaistukijat oppivat uusia taitoja ja saavat uusia mahdollisuuksia työllistymiseen
tai toimimiseen vapaaehtoisina työntekijöinä.

Inclusion Europe tekee projektissa yhteistyötä kuuden maan kanssa.
Projektiin osallistuu järjestöjä Tsekeistä, Suomesta,
Alankomaista, Romaniasta, Skotlannista ja Espanjasta.