Sivusto kotiin

 

Vertaistuki on tuen saamista ihmisiltä, joihin voit luottaa ja joita voit ymmärtää.

Vertaistuki on kokemusten jakamista samoin tuntevien ihmisten kesken.

Kuka voi olla vertaistukija?

  • Haluatko tukea toisia?
  • Oletko innokas oppimaan uusia asioita?
  • Jutteletko mielelläsi muiden ihmisten kanssa?
  • Oletko empaattinen?

…sinusta voisi tulla vertaistukija!

Vertaistukea voidaan tarjota erilaisissa tilanteissa.
Vertaistukijana toimiminen on arvokasta ja tärkeää työtä.

Easy to_read_logoSelkokielellä

FI_ETR_Curr

 

 

 


logosbeneficaireserasmusrightfunded

Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman tuella.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.