O projektu

TOPSIDE

Vzdělávací příležitosti pro podpůrce vrstevníky s mentálním postižením v Evropě

Stáhnete si leták o projektu

TOPSIDE_team_2

Mnoho dospělých lidí s mentálním postižením v Evropě se nemůže plně účastnit aktivního občanského života. Většina dospělých lidí s mentálním postižením má omezený přístup k formálnímu i neformálnímu vzdělání, tudíž jednou z největších výzev projektu bylo poskytnout lidem s mentálním postižením odpovídající školení, které jim pomůže se samostatně rozhodovat, převzít kontrolu nad svým životem a aktivně se účastnit občanského života ve společnosti.

Cílem projektu bylo rozvinout metodu vzájemné podpory a metodu vzájemného učení jako nové součásti v neformálním vzdělávání dospělých lidí s mentálním postižením. Chtěli jsme podpořit ty schopnosti a dovednosti, které by jim umožnily neformálně vzdělávat a poskytovat podporu svým vrstevníkům – dalším lidem s mentálním postižením.

Na základě soupisu potřebných dovedností projekt TOPSIDE navrhl a testoval osnovu školení pro dospělé podpůrce a lektory s mentálním postižením.

Tyto osnovy byly doplněny Metodickými pokyny pro vzdělávání dospělých lektorů s postižením. Abychom tyto materiály otestovali, doplnili a zhodnotili, proběhly pilotní vzdělávací kurzy pro budoucí podpůrce a lektory s mentálním postižením v České republice, Finsku, Nizozemsku, Rumunsku, Skotsku a Španělsku. Vytvořili jsme rovněž evropskou verzi těchto dokumentů, kterou tak můžeme šířit do dalších zemí Evropské unie.

TOPSIDE konsorcium se snažilo seznámit se vzniklými materiály přední organizace lidí s mentálním postižením a organizace pro lidi s mentálním postižením v Evropě. Tyto dokumenty byly prezentovány na místní, národní a evropské úrovni za účelem prosadit uznání kvalifikace lidí s mentálním postižením pro pozice podpůrců a lektorů, která této cílové skupině přinese nové vzdělávací a nakonec i pracovní příležitosti.

Podpůrci s mentálním postižením využili své schopnosti v různých prostředích: ve skupinách sebeobhájců, v poradenských službách nebo v organizacích opatrovníků/pečujících. Tento projekt tedy přispěl k posílení schopnosti lidí s mentálním postižením žít a pracovat jako aktivní občané ve společnosti.