Projektista

TOPSIDE

Topside on vertaistukijaprojekti

Lataa esite hankkeesta

TOPSIDE_team_2

TOPSIDE-projektin tavoite oli kehittää uusi tapa kehitysvammaisille aikuisille kouluttautua; kehitysvammaiset aikuiset kouluttautuvat toistensa vertaistukijoiksi ja-kouluttajiksi. Projektissa on määritelty taidot, joita vertaistukijalla tulee olla. Koulutusohjelmassa keskitytään näiden taitojen kehittämiseen. Lisäksi tuotetaan opas vertaistukijoiden kouluttajille sekä materiaalia vertaistukijalle.

Koulutusta oli mukana kehittämässä ja testaamassa järjestöjä kuudesta maasta. Suomen lisäksi mukana oli Tšekki, Alankomaat, Romania, Skotlanti ja Espanja. Jokaisessa maassa toteutettiin pilottikoulutus, joiden aikana yhdessä tuotettuja materiaaleja ja metodeja kokeiltiin ja kehitettiin eteenpäin.

Valmis ja testattu koulutusohjelma julkaistiin kaikkien projektimaiden kielillä syksyllä 2013. Lisäksi julkaistiin yleinen eurooppalainen versio, jota voidaan soveltaa myös muissa kuin projektissa mukana olleissa EU-maissa.

TOPSIDE-projektin tavoitteena oli luoda vaihtoehtoisia kouluttautumismahdollisuuksia aikuisille kehitysvammaisille ihmisille ja samalla kehittää heille uusia mahdollisuuksia osallistua työhön ja vapaaehtoisena toimimiseen. Projektissa mukana olleiden maiden TOPSIDE-koulutetut vertaistukijat ovat toimineet mm. kehitysvammaisten omissa järjestöissä ja tuetussa päätöksenteossa. Päämääränä oli vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten kykyä toimia ja elää aktiivisina yhteiskunnan jäseninä ja kansalaisina.