Apie projektą

O

TOPSIDE

Mokymų galimybės tarpusavio pagalbą teikiantiems proto negalią turintiems asmenims Europoje

Atsisiųsti projekto informacinį leidinį

TOPSIDE_team_2Daugelis suaugusių proto negalią turinčių žmonių Europoje negali veikti kaip aktyvūs piliečiai savo visuomenėse. Kadangi daugelis suaugusių žmonių tik ribotai gali gauti oficialų ir neoficialų išsilavinimą bei mokymus, vienas iš pagrindinių iššūkių yra susijęs su tinkamo mokymo teikimu, kuris jiems reikalingas priimant savarankiškus sprendimus, kontroliuojant savo gyvenimą bei funkcionuojant kaip aktyviems piliečiams.

TOPSIDE projekto tikslas buvo sukurti naują komponentą neformaliame suaugusiųjų švietime šiai piliečių grupei: tarpusavio pagalba ir šią pagalbą teikiančių asmenų mokymai, t. y. suaugusių proto negalią turinčių žmonių gebėjimo teikti pagalbą bei mokymus tos pačios grupės asmenims vystymas.

Remiantis būtinųjų įgūdžių aprašymu, TOPSIDE projekte buvo sukurta ir patikrinta suaugusiems tarpusavio pagalbą teikiantiems asmenims ir vadovams skirta mokymo programa. TOPSIDE mokymo programą papildė metodinės rekomendacijos, skirtos suaugusiųjų išsilavinimo vadovams. Kad būtų patikrinti, patobulinti ir patvirtinti šie reikalingi pateikti dokumentai, Čekijos Respublikoje, Ispanijoje, Olandijoje, Rumunijoje, Suomijoje ir Škotijoje buvo organizuojami mokymų kursai tarpusavio pagalbą teiksiantiems asmenims. Taip pat buvo sukurta reikalingų pateiktų dokumentų europietiška versija, kad jie būtų pateikti kitoms ES valstybėms.

TOPSIDE konsorciumas siekė, kad reikalingus pateiktus dokumentus pripažintų pirmaujančios proto negalią turinčių žmonių ir tokiais žmonėmis besirūpinančios organizacijos. Jis pateikė juos vietos, nacionaliniu ir Europos lygmeniu, kad būtų rengiama tarpusavio pagalbą teikiančių asmenų ir vadovų kvalifikacija kaip nauja švietimo ir galiausiai netgi įdarbinimo galimybė tikslinei grupei. TOPSIDE projekto tarpusavio pagalbą teikiantys asmenys naudojo savo įgūdžius įvairiose vietose: atstovavimo sau organizacijose, konsultavimo tarnybose ar globėjų / pagalbą teikiančių asmenų organizacijose. Galiausiai šis projektas prisidėjo prie proto negalią turinčių žmonių gebėjimo gyventi ir dirbti kaip aktyviems visuomenės piliečiams stiprinimo.

Funder: European Commission DG Education and Culture – LifeLong Learning Programme

Budget:
Total Project Budget: 250 485 €
EU Grant (75%): 187 863 €
Partners own contribution: 62 622€

Project Duration: from 01/11/2011 to 31/10/2013 for 24 months

EU_flag_LLP_EN-01_webWith the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.