Over het project

O

TOPSIDE

TOPSIDE staat in het Engels voor ‘Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe’

TOPSIDE_team_2

Het doel van het TOPSIDE project is om een nieuwe, informele training te ontwikkelen voor volwassenen met verstandelijke beperkingen zodat zij leren om hun kennis en ervaringen in te zetten om andere mensen met verstandelijke beperkingen te ondersteunen.

Op basis van een inventarisatie van de benodigde vaardigheden ontwikkelen en toetsen de partners van het TOPSIDE project een nieuw curriculum voor volwassenen met verstandelijke beperkingen. Dit curriculum wordt aangevuld met Methodologische Richtlijnen voor trainers. Om de uitkomsten te testen, te verbeteren en te valideren, worden trainingen georganiseerd in Tsjechië, Finland, Nederland, Roemenie, Schotland en Spanje. Een Europese versie van het curriculum zal ontwikkeld worden voor overdracht aan andere Europese landen.

Het TOPSIDE Consortium zal erkenning zoeken van de uitkomsten van het project bij de leidende organisaties van en voor mensen met verstandelijke beperkingen in Europa. De resultaten worden op lokaal, nationaal en Europees niveau gepresenteerd om draagvlak te creëren om mensen met verstandelijke beperkingen op te leiden en hen uiteindelijk, betaald of onbetaald, in te zetten als ervaringsdeskundigen.

De TOPSIDE ervaringsdeskundigen kunnen hun vaardigheden op veel verschillende vlakken inzetten zoals: belangenbehartiging, advies, of in ondersteunende organisaties. Uiteindelijk zal dit project bijdragen aan het versterken van de mogelijkheden van mensen met verstandelijke beperkingen om als actieve burgers deel te nemen aan de maatschappij.

Fonds: Europese Commissie, Onderwijs en Cultuur: Programma voor Levenslang Leren

Budget:
Totaal Project Budget: € 250.485
EU Subsidie (75%): € 187.863
Eigen Bijdrage Partners: € 62.622

Looptijd van het project: 24 maanden van 1 november 2011 tot 31 oktober 2013.

EU_flag_LLP_EN-01_web

Met de hulp van Het Programma Een Leven Lang Leren van de Europese Unie.