Despre proiect

TOPSIDE

Oportunităţi de training pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale din Europa

Pe baza inventarului de abilităţi, proiectul a dezvoltat şi a testat un curriculum destinat persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi trainerilor acestora.

Curriculumul TOPSIDE a fost complementat de un Ghid Metodologic pentru traineri. Etapele de testare, îmbunătăţire şi validare a livrabilelor trainingului s-au organizat în Republica Cehă, Finalnda, România, Scoţia şi Spania.

O versiune europeană a livrabilelor a fost asemenea creată pentru a transfera rezultatele proiectului şi altor ţări din Uniunea Europeană.

Consorţiul TOPSIDE a cautat recunoaşterea livrabilelor de către organizaţii formate din şi pentru persoane cu dzabilităţi intelectuale din Europa. Astfel, s-au prezentat livrabilele la nivel local, naţional şi European pentru a promova calificarea de “peer supporter” (formator de la egal la egal) şi trainer ca noi oportunităţi educaţionale şi de angajare.

“Peer supporter-ii” şi-au aplicat abiltăţile în diverse contexte: în organizaţii de autoreprezentanţi, în servicii de consiliere etc. În cele din urmă, acest proiect a contribuit la întărirea capacităţii persoanelor cu dizabilităţi intelectuale de a trăi şi a munci în calitate de cetăţeni activi ai societăţii.

Finanţator: European Commission DG Education and Culture – Lifelong Learning Programme

Buget:
Buget proiect TOTAL: 250 485 €
Grant UE (75%): 187 863 €
Contribuţia partenerilor: 62 622€

Durata proiectului: 24 luni (01/11/2011 – 31/10/2013)

Finantator: Programul de invatare pe toata durata vietii a Comisiei Europene.