Kokia tai problema

Pratimo tikslas Peržiūrėti problemas „problemų puslapiuose“ žurnaluose ar internete ir apgalvoti, kaip būtų galima teikti tarpusavio pagalbą. Kokį reikėtų naudoti metodą? Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip geriausiai pasiūlyti pagalbą tokiose situacijose. Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip jie kreiptųsi į […]

Gyvenimo istorija

Pratimo tikslas Leidžia žmonėms apmąstyti savo gyvenimo istorijas, taip pat ir kitų asmenų istorijas. Svarbios akimirkos, žmonės, daiktai ir kt., kas nuvedė jus ten, kur esate. Palyginkite istorijas, koks yra skirtumas kiekvieno asmens gyvenime, kas tinka tik jums? Kokį reikėtų naudoti metodą? Paprašykite žmonių pasiruošti kitam užsiėmimui. Papasakoti apie savo gyvenimą, svarbius žmones, sprendimus, žingsnius […]

Akloji pagalba

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Išmokti teikti ir gauti (priimti) pagalbą; tarpusavio pagalbą teikiančio asmens vaidmens suvokimas. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Paruošti kliūtis, jas išdėlioti. Būti vedančiuoju – teikti pagalbą. Pratimo tikslas Žmonėms leidžiama atlikti tyrimą: Santykiai tarp pagalbą teikiančio ir pagalbą gaunančio asmens; Kaip toks santykis gali būti lygiavertis, […]

Savo, kaip tarpusavio pagalbą teikiančio asmens, vaidmens suvokimas

Pratimo tikslas Tarpusavio pagalbą teikiantys asmenys supranta, kad jų ir pagalbą gaunančių asmenų vaidmuo gali pasikeisti, nes žmonės gali padėti vienas kitam skirtingomis patirtimis. Kokį reikėtų naudoti metodą? Šį pratimą galima atlikti artimiau susipažinus. Kiekvienas išsirenka po tris pavyzdžius iš savo patirties, kuriuos galėtų pateikti kitiems. Pavyzdžiui, patirtis įsigyjant būstą, susirandant ypatingą darbą, apie gydymą […]

Pagalba priimant sprendimus

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams išmokti teikti tarpusavio pagalbą ne nurodinėjant, o tiesiog padedant kitam žmogui apsispręsti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Diskusija apie įvairius scenarijus – žr. toliau, kur pateikiama daugiau pavyzdžių. Paprašykite dalyvių diskutuoti poromis apie toliau pateiktas situacijas ir nuspręsti, kas turi būti padaryta, kad padėtų žmogui pačiam priimti sprendimą. Čarliui senelis […]

Pradėkime, susijunkime, įsitraukime

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams suprasti, kaip teikti pagalbą proto negalią turintiems žmonėms, kad jie galėtų džiaugtis didesniu socialiniu įsitraukimu. Pratimas yra skirtas darbuotojams, bet tiks nurodant tiek ir darbuotojo vaidmenį, tiek ir geriausią būdą, kaip jiems padėti žmonėms, su kuriais dirba, kad šie būtų labiau įtraukti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Dalyvių prašoma apgalvoti […]

Kaip neteisingi sprendimai vis tiek gali mus nuvesti į tinkamą vietą

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Suprasti ir mokytis iš klaidų. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Padėti sugalvoti pavyzdžius Perskaityti situacijas. Pratimo tikslas Svarbu parodyti, kaip žmonės gali pasirinkti tai, kas atrodo neteisinga, arba tai, kas, paaiškėja, yra blogai, bet kaip gali iš to pasimokyti ir kaip toks blogas sprendimas gali padėti […]

Pagalba socialiai įtraukiant

Pratimo tikslas Svarbu leisti dalyviams suprasti, kaip socialinis suaugusių proto negalią turinčių žmonių įtraukimas turi būti palengvinamas padedant pagalbos darbuotojams ir už to slypinčias ambicijas bei principus. Kokį reikėtų naudoti metodą? Apibūdinti dalyviams – suprantama kalba – reikalingos pagalbos rezultatus ir principus, kurie aprašomi toliau (susijusius su socialiniu suaugusių proto negalią turinčių žmonių įtraukimu). Panaudokite […]

Savo teisių žinojimas

Pratimo tikslas Pradėti mokytis ir diskutuoti (prieinama versija) apie Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių. Kokį reikėtų naudoti metodą? Padėjėjas sukuria ar pateikia prieinamą ir atitinkamą teisių versiją bei pristato ją grupei ar asmenims. Padėjėjas pradeda diskusiją, kaip nurodyta toliau esančiame pratime, įskaitant klausimą „koks būtų jūsų svajonių gyvenimas?“. Aptarkite Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją […]

Kur gauti pagalbos

Pratimo tikslas Svarbu pradėti suprasti, kaip atrodo tinkama ir netinkama tarpusavio pagalba. Kokį reikėtų naudoti metodą? Vaidinimas ir diskusija. Žr. toliau – du skirtingi pratimai su vaidinimais. Idealiausia, kai šiame vaidinime vaidmenį atlieka proto negalią turintis asmuo (kur reikia, taikoma parafrazė). Vaidinimas: du asmenys. Asmuo, turintis proto negalią, apibūdina šią situaciją: Mano tėvai mano, kad […]