Buvimas tarpusavio pagalbą teikiančiu asmeniu

Pratimo tikslas

Šis pratimas yra skirtas padėti dalyviams suvokti tarpusavio pagalbą teikiančio asmens vaidmenį bei savo pačių patirties ir natūralaus įsijautimo naudojimo vertę, kai teikiama tarpusavio pagalba.

Kokį reikėtų naudoti metodą?

Pratimai aprašant skirtingas grupes ir ką kiekvienas asmuo grupėje turi bendro su kitais grupės nariais.

Palengvinta grupės diskusija apie priklausymo grupei naudą.

Grupės diskusija apie asmeninės patirties ir natūralaus įsijautimo panaudojimo naudą (kaip žmonių grupė, kuri turi panašią patirtį) teikiant tarpusavio pagalbą.

Naudodami PowerPoint programą parodykite žmonių grupes. Paprašykite, kad dalyviai įvardytų, kokios tai žmonių grupės (futbolo komanda, politinė partija, demonstracija, neįgalių žmonių teisių gynėjai, du/trys/keturi draugai ir pan.).

Kokia nauda priklausyti žmonių grupei, turinčiai tokius pačius interesus?

Ką visos šios žmonių grupės turi bendro (pvz. tokia pati patirtis, tokios pačios emocijos, tokios pačios problemos, tokia pati elgsena ir pan.)? Paraginkite dalyvius sudaryti sąrašą.

Kaip priklausymas tai pačiai žmonių grupei padeda būti tarpusavio pagalbos teikėju?

(Tai turi padėti dalyviams suprasti, kaip panaudoti savo naturalią empatiją, savo patirtį ir mokymąsi siūlant pagalbą).

Kokios medžiagos reikia

Įvairių žmonių grupių paveikslėliai / skaidrės, įtraukiant du / tris / keturis ir t. t. draugus.

Patarimai mokymų vadovams / papildoma informacija

Pratimo atlikimo trukmė: Viena valanda šešių žmonių grupėje (nuo bandymo).

   

Leave a Reply