Povestim sau nu povestim?

Care este obiectivul exercițiului? să identifice situaţii confidenţiale în discuţia cu prietenul să enumere lucruri care nu sunt confidenţiale şi se pot povesti să comunice pe rând fiecare Ce metoda va fi folosită? CONVERSATIA Ce putem să povestim şi ce nu? De ce anumite discuţii cu prietenii sunt confidenţiale? Ce se poate povesti ce nu […]

Public and private

Why should you do this exercise? It’s important to understand what information belongs to private life and must stay private. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The peer-trainer can display the material. The peer-trainer can tell about a moment in his life when he has been in a situation in […]

The importance of confidentiality

Why should you do this exercise? To know what means confidential and non-confidential information. Confidentiality is an important issue in peer support relationship. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? When preparing the training session, the Peer Trainer should do this exercise by himself/herself with the trainer. The Peer Trainer can […]