Portrait

Why should you do this exercise? The exercise helps you to identify your good qualities. Positive self-vision enhances self-confidence, facilitates communication. It encourages to express your point of view. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? Prepare and distribute materials. Divide the sheets with the named qualities or participate and perform […]

Tell the story

Why should you do this exercise? It is very important to listen attentively communicating with other people. This task demonstrates how important it is. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? If it is necessary the co-trainer can help to select the participants. The co-trainer can read the story. What is […]

Emotions

Why should you do this exercise? All of us feel emotions. All of us have similar emotional expression. It is important to learn to recognize emotions. It facilitates communication. It is easier to understand how the other person feels. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The co-trainer can give photos/pictures […]

Who am I?

Why should you do this exercise? This exercise helps to understand that it is important to ask questions. The exercise shows it is important to gather much information in order to bettter understand the other person. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? A co-trainer can prepare the required material. A […]

Kokia tai problema

Pratimo tikslas Peržiūrėti problemas „problemų puslapiuose“ žurnaluose ar internete ir apgalvoti, kaip būtų galima teikti tarpusavio pagalbą. Kokį reikėtų naudoti metodą? Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip geriausiai pasiūlyti pagalbą tokiose situacijose. Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip jie kreiptųsi į […]

Gyvenimo istorija

Pratimo tikslas Leidžia žmonėms apmąstyti savo gyvenimo istorijas, taip pat ir kitų asmenų istorijas. Svarbios akimirkos, žmonės, daiktai ir kt., kas nuvedė jus ten, kur esate. Palyginkite istorijas, koks yra skirtumas kiekvieno asmens gyvenime, kas tinka tik jums? Kokį reikėtų naudoti metodą? Paprašykite žmonių pasiruošti kitam užsiėmimui. Papasakoti apie savo gyvenimą, svarbius žmones, sprendimus, žingsnius […]

Akloji pagalba

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Išmokti teikti ir gauti (priimti) pagalbą; tarpusavio pagalbą teikiančio asmens vaidmens suvokimas. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Paruošti kliūtis, jas išdėlioti. Būti vedančiuoju – teikti pagalbą. Pratimo tikslas Žmonėms leidžiama atlikti tyrimą: Santykiai tarp pagalbą teikiančio ir pagalbą gaunančio asmens; Kaip toks santykis gali būti lygiavertis, […]

Savo, kaip tarpusavio pagalbą teikiančio asmens, vaidmens suvokimas

Pratimo tikslas Tarpusavio pagalbą teikiantys asmenys supranta, kad jų ir pagalbą gaunančių asmenų vaidmuo gali pasikeisti, nes žmonės gali padėti vienas kitam skirtingomis patirtimis. Kokį reikėtų naudoti metodą? Šį pratimą galima atlikti artimiau susipažinus. Kiekvienas išsirenka po tris pavyzdžius iš savo patirties, kuriuos galėtų pateikti kitiems. Pavyzdžiui, patirtis įsigyjant būstą, susirandant ypatingą darbą, apie gydymą […]

Pagalba priimant sprendimus

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams išmokti teikti tarpusavio pagalbą ne nurodinėjant, o tiesiog padedant kitam žmogui apsispręsti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Diskusija apie įvairius scenarijus – žr. toliau, kur pateikiama daugiau pavyzdžių. Paprašykite dalyvių diskutuoti poromis apie toliau pateiktas situacijas ir nuspręsti, kas turi būti padaryta, kad padėtų žmogui pačiam priimti sprendimą. Čarliui senelis […]

Kaip neteisingi sprendimai vis tiek gali mus nuvesti į tinkamą vietą

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Suprasti ir mokytis iš klaidų. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Padėti sugalvoti pavyzdžius Perskaityti situacijas. Pratimo tikslas Svarbu parodyti, kaip žmonės gali pasirinkti tai, kas atrodo neteisinga, arba tai, kas, paaiškėja, yra blogai, bet kaip gali iš to pasimokyti ir kaip toks blogas sprendimas gali padėti […]