Portrait

Why should you do this exercise? The exercise helps you to identify your good qualities. Positive self-vision enhances self-confidence, facilitates communication. It encourages to express your point of view. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? Prepare and distribute materials. Divide the sheets with the named qualities or participate and perform […]

Savo, kaip tarpusavio pagalbą teikiančio asmens, vaidmens suvokimas

Pratimo tikslas Tarpusavio pagalbą teikiantys asmenys supranta, kad jų ir pagalbą gaunančių asmenų vaidmuo gali pasikeisti, nes žmonės gali padėti vienas kitam skirtingomis patirtimis. Kokį reikėtų naudoti metodą? Šį pratimą galima atlikti artimiau susipažinus. Kiekvienas išsirenka po tris pavyzdžius iš savo patirties, kuriuos galėtų pateikti kitiems. Pavyzdžiui, patirtis įsigyjant būstą, susirandant ypatingą darbą, apie gydymą […]

Socialinių vaidmenų turgus

Pratimo tikslas Pagalvokite, kokius vaidmenis jūs atliekate. Kokį reikėtų naudoti metodą? Sukurkite turgų su įvairiomis prekyvietėmis: darbas, namai, poilsis, šeima, pagalba ir t. t. Šiose prekyvietėse dalyviai gauna korteles. Ant kortelių užrašyti skirtingi vaidmenys. Jie turėtų susirasti tokias korteles, kurios tinka jiems. Aptarkite pasirinktas korteles. Kokie vaidmenys leidžia jums jaustis gerbiamiems ir gerai? Kokie vaidmenys […]

Skirtingos pagalbos temos

Pratimo tikslas Šis pratimas padeda dalyviams ieškoti įvairių temų apie pagalbą. Jie supras, kad jau turi patirties daugelyje sričių ir kad jų patirtis yra labai vertinga. Kokį reikėtų naudoti metodą? Lektorius gali toliau vykdyti pratimą, kurį atlikdami dalyviai nurodė savo patirtį, susijusią su pagalba – kai jie kam nors padėjo arba kai kas nors palaikė […]