Kokia tai problema

Pratimo tikslas Peržiūrėti problemas „problemų puslapiuose“ žurnaluose ar internete ir apgalvoti, kaip būtų galima teikti tarpusavio pagalbą. Kokį reikėtų naudoti metodą? Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip geriausiai pasiūlyti pagalbą tokiose situacijose. Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip jie kreiptųsi į […]

Gyvenimo istorija

Pratimo tikslas Leidžia žmonėms apmąstyti savo gyvenimo istorijas, taip pat ir kitų asmenų istorijas. Svarbios akimirkos, žmonės, daiktai ir kt., kas nuvedė jus ten, kur esate. Palyginkite istorijas, koks yra skirtumas kiekvieno asmens gyvenime, kas tinka tik jums? Kokį reikėtų naudoti metodą? Paprašykite žmonių pasiruošti kitam užsiėmimui. Papasakoti apie savo gyvenimą, svarbius žmones, sprendimus, žingsnius […]

Kuo gali pasitikėti

Pratimo tikslas Tai išsamus scenarijus, nes pateikiamas pavyzdys, su kuo turės susidurti tarpusavio pagalbą teikiantis asmuo. Tai taip pat įžanga siekiant suprasti pasitikėjimą ir tai, kad abejoti yra naudinga kol išsiaikini, kas iš tiesų įvyko. Kokį reikėtų naudoti metodą? Gerai apibūdinkite ar suvaidinkite scenarijų asmeniui ar grupei ir paklauskite, kaip jie padėtų – vienam ar […]