Akloji pagalba

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Išmokti teikti ir gauti (priimti) pagalbą; tarpusavio pagalbą teikiančio asmens vaidmens suvokimas. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Paruošti kliūtis, jas išdėlioti. Būti vedančiuoju – teikti pagalbą. Pratimo tikslas Žmonėms leidžiama atlikti tyrimą: Santykiai tarp pagalbą teikiančio ir pagalbą gaunančio asmens; Kaip toks santykis gali būti lygiavertis, […]

Savo, kaip tarpusavio pagalbą teikiančio asmens, vaidmens suvokimas

Pratimo tikslas Tarpusavio pagalbą teikiantys asmenys supranta, kad jų ir pagalbą gaunančių asmenų vaidmuo gali pasikeisti, nes žmonės gali padėti vienas kitam skirtingomis patirtimis. Kokį reikėtų naudoti metodą? Šį pratimą galima atlikti artimiau susipažinus. Kiekvienas išsirenka po tris pavyzdžius iš savo patirties, kuriuos galėtų pateikti kitiems. Pavyzdžiui, patirtis įsigyjant būstą, susirandant ypatingą darbą, apie gydymą […]

Pagalba priimant sprendimus

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams išmokti teikti tarpusavio pagalbą ne nurodinėjant, o tiesiog padedant kitam žmogui apsispręsti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Diskusija apie įvairius scenarijus – žr. toliau, kur pateikiama daugiau pavyzdžių. Paprašykite dalyvių diskutuoti poromis apie toliau pateiktas situacijas ir nuspręsti, kas turi būti padaryta, kad padėtų žmogui pačiam priimti sprendimą. Čarliui senelis […]

Kur gauti pagalbos

Pratimo tikslas Svarbu pradėti suprasti, kaip atrodo tinkama ir netinkama tarpusavio pagalba. Kokį reikėtų naudoti metodą? Vaidinimas ir diskusija. Žr. toliau – du skirtingi pratimai su vaidinimais. Idealiausia, kai šiame vaidinime vaidmenį atlieka proto negalią turintis asmuo (kur reikia, taikoma parafrazė). Vaidinimas: du asmenys. Asmuo, turintis proto negalią, apibūdina šią situaciją: Mano tėvai mano, kad […]

Kuo gali pasitikėti

Pratimo tikslas Tai išsamus scenarijus, nes pateikiamas pavyzdys, su kuo turės susidurti tarpusavio pagalbą teikiantis asmuo. Tai taip pat įžanga siekiant suprasti pasitikėjimą ir tai, kad abejoti yra naudinga kol išsiaikini, kas iš tiesų įvyko. Kokį reikėtų naudoti metodą? Gerai apibūdinkite ar suvaidinkite scenarijų asmeniui ar grupei ir paklauskite, kaip jie padėtų – vienam ar […]

Priežastys, kodėl reikėtų tapti tarpusavio pagalbą teikiančiu asmeniu

Pratimo tikslas Svarbu aptarti ir susitarti dėl priežasčių, kodėl gera būtų tarpusavio pagalbą teikiančiu asmeniu. Kokį reikėtų naudoti metodą? Klausimų ir atsakymų sesija. Kokios medžiagos reikia Klausimų sąrašas – žr. siūlymus toliau. Kurios iš išvardytų priežąsčių yra geros priežąstys tapti tarpusavio pagalbą teikiančiu asmeniu? Užsirašyk arba pasakyk atsakymus (jeigu reikia, padėkite dalyviams). Tu gali sakyti […]

Buvimas tarpusavio pagalbą teikiančiu asmeniu

Pratimo tikslas Šis pratimas yra skirtas padėti dalyviams suvokti tarpusavio pagalbą teikiančio asmens vaidmenį bei savo pačių patirties ir natūralaus įsijautimo naudojimo vertę, kai teikiama tarpusavio pagalba. Kokį reikėtų naudoti metodą? Pratimai aprašant skirtingas grupes ir ką kiekvienas asmuo grupėje turi bendro su kitais grupės nariais. Palengvinta grupės diskusija apie priklausymo grupei naudą. Grupės diskusija […]

Geros tarpusavio pagalbos teikimas

Pratimo tikslas Pirmasis tikslas – teikti pagalbą dalyviams, kad jie galėtų atskirti praktinę pagalbą nuo emocinės. Antrasis tikslas – padėti dalyviams atkreipti dėmesį į savo patirtį gaunant emocinę ir praktinę pagalbą bei pritaikyti tai teikiant tarpusavio pagalbą. Trečiasis tikslas – pradėti padėti dalyviams suprasti ir pajausti, ką reiškia teikti tarpusavio pagalbą įvairiose situacijose (tai pasiūlo […]

Skirtingos pagalbos temos

Pratimo tikslas Šis pratimas padeda dalyviams ieškoti įvairių temų apie pagalbą. Jie supras, kad jau turi patirties daugelyje sričių ir kad jų patirtis yra labai vertinga. Kokį reikėtų naudoti metodą? Lektorius gali toliau vykdyti pratimą, kurį atlikdami dalyviai nurodė savo patirtį, susijusią su pagalba – kai jie kam nors padėjo arba kai kas nors palaikė […]

Tarpusavio pagalba neformaliame pokalbyje

Pratimo tikslas Dalyviai mokosi, kaip nustatyti tarpusavio pagalbos poreikį bei suteikti pagalbą per neformalų pokalbį. Kokį reikėtų naudoti metodą? Paskaitos pradžioje dalyviams suteikiama galimybė neformaliai pasikalbėti apie tai, kas vyksta jų gyvenime. Tai gali trukti iki 15 min. Lektorius leidžia jiems kalbėtis nesikišdamas. Jis gali paprašyti padėjėjo pagelbėti pokalbyje aktyviai nedalyvaujantiems dalyviams; padėjėjas gali paklausti […]