Poučení z chyb

Co je cílem cvičení? Podpořit účastníky, aby si vzpomněli, kdy a jak se poučili z vlastních chyb a jak se tato zkušenost dá vztáhnout k vrstevnické podpoře a k těm, kdo ji přijímají. Podpořit účastníky, aby pochopili, že jejich podpora může být ignorována a umožnit jim se s tím vyrovnat. Podpořit účastníky, aby lépe pochopili […]

Jak i špatné rozhodnutí může přínést něco dobrého

Co je cílem cvičení? Ukázat, jak lidé někdy učiní rozhodnutí, které se jeví jako špatné nebo se nakonec jako špatné ukáže, ale jak se lidé z takových rozhodnutí učí a jak takovéto špatné rozhodnutí pomáhá i nám samotným něco se naučit. Ukázat, jak by podpůrce měl s podobnými situacemi pracovat. Ktere metody budem pouzivat? Napište […]

Pojďme se spojit, pojďme se začlenit!

Co je cílem cvičení? Cílem cvičení je podpořit účastníky kurzu tak, aby pochopili, jak by měli být podporováni lidé s mentálním postižením, aby lépe fungovala jejich sociální inkluze. Cvičení je navrženo primárně pro sociální pracovníky, ale dobře poslouží jak coby indikátor role sociálního pracovníka, tak jako nejlepší způsob jak podpořit v inkluzi ty, pro které […]

Nabízet dobrou vzájemnou podporu

Co je cílem cvičení? Prvním cílem je podpořit účastníky ve schopnosti rozhodnout se, zda je lepší volit praktickou nebo emocionální podporu. Druhým cílem je podpořit účastníky v tom, aby uměli v rámci praktické nebo emocionální podpory využít svých životních zkušeností a tyto zkušenosti vnést do role podpůrce. Třetím cílem je, aby při započetí podpory účastník […]

Veřejné a soukromé informace

Co je cílem cvičení? Účastníci se učí porozumět, jaké informace jsou soukromé, jaké veřejné a komu které sdělovat. Ktere metody budem pouzivat? Školitel má připravené lístky s různými informacemi, více i méně soukromými. Na tabuli pak nakreslí obrázky (lze použít i fotografie) blízkých osob (maminka, kamarád, asistent…) a obrázky postav z “veřejnosti” (člověk, který chce […]

Zapoj se do skupiny

Co je cílem cvičení? Účastníci se učí podpořit a zapojit lidi, kteří se stydí, málo mluví, mají potíže zapojit se do skupiny Ktere metody budem pouzivat? V průběhu kurzu, během cvičení, kdy účastníci společně debatují, je důležité vždy dávat prostor pro zapojení všem účastníkům. Pomocník lektora může mít například za úkol ptát se lidí, kteří […]

Mapa silných a slabých stránek

Co je cílem cvičení? Poznejte své silné a slabé stránky, podpora druhých. Ktere metody budem pouzivat? Mapa silných a slabých stránek Každý dostane velký kus papíru a vyznačí na něm dvě oblasti. Do jedné z nich přijde to, v čem je konkrétní student dobrý. Může sem psát, lepit fotky, malovat, vystřihovat z časopisů. Do druhé […]

Přirozené téma

Co je cílem cvičení? Účastníci se učí rozeznat přirozené téma Ktere metody budem pouzivat? Na začátku lekce dostanou účastníci prostor povídat si neformálně o tom, co je nového, jak se mají. Klidně 15 minut. Lector je nechá mluvit samostatně, může se předem domluvit s pomocníkem lektora, aby zkusil do hovoru vtahovat take lidi, kteří se […]

Co je vzájemná podpora

Co je cílem cvičení? Cvičení je vhodné pro začátek kurzu, kdy se účastníci učí porozumět, co to je vzájemná podpora, proč je důležitá, v jaké formě ji znají ze svého života, jakou roli má podpůrce. Procházejí procesem podpory. Ktere metody budem pouzivat? Lektor se ptá: Co myslíte, že znamená podpora mezi lidmi? Stalo se vám […]