Nabízet dobrou vzájemnou podporu

Co je cílem cvičení? Prvním cílem je podpořit účastníky ve schopnosti rozhodnout se, zda je lepší volit praktickou nebo emocionální podporu. Druhým cílem je podpořit účastníky v tom, aby uměli v rámci praktické nebo emocionální podpory využít svých životních zkušeností a tyto zkušenosti vnést do role podpůrce. Třetím cílem je, aby při započetí podpory účastník […]

Veřejné a soukromé informace

Co je cílem cvičení? Účastníci se učí porozumět, jaké informace jsou soukromé, jaké veřejné a komu které sdělovat. Ktere metody budem pouzivat? Školitel má připravené lístky s různými informacemi, více i méně soukromými. Na tabuli pak nakreslí obrázky (lze použít i fotografie) blízkých osob (maminka, kamarád, asistent…) a obrázky postav z “veřejnosti” (člověk, který chce […]

Mapa silných a slabých stránek

Co je cílem cvičení? Poznejte své silné a slabé stránky, podpora druhých. Ktere metody budem pouzivat? Mapa silných a slabých stránek Každý dostane velký kus papíru a vyznačí na něm dvě oblasti. Do jedné z nich přijde to, v čem je konkrétní student dobrý. Může sem psát, lepit fotky, malovat, vystřihovat z časopisů. Do druhé […]

The importance of confidentiality

Why should you do this exercise? To know what means confidential and non-confidential information. Confidentiality is an important issue in peer support relationship. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? When preparing the training session, the Peer Trainer should do this exercise by himself/herself with the trainer. The Peer Trainer can […]