Poučení z chyb

Co je cílem cvičení? Podpořit účastníky, aby si vzpomněli, kdy a jak se poučili z vlastních chyb a jak se tato zkušenost dá vztáhnout k vrstevnické podpoře a k těm, kdo ji přijímají. Podpořit účastníky, aby pochopili, že jejich podpora může být ignorována a umožnit jim se s tím vyrovnat. Podpořit účastníky, aby lépe pochopili […]

Jak i špatné rozhodnutí může přínést něco dobrého

Co je cílem cvičení? Ukázat, jak lidé někdy učiní rozhodnutí, které se jeví jako špatné nebo se nakonec jako špatné ukáže, ale jak se lidé z takových rozhodnutí učí a jak takovéto špatné rozhodnutí pomáhá i nám samotným něco se naučit. Ukázat, jak by podpůrce měl s podobnými situacemi pracovat. Ktere metody budem pouzivat? Napište […]

Zapoj se do skupiny

Co je cílem cvičení? Účastníci se učí podpořit a zapojit lidi, kteří se stydí, málo mluví, mají potíže zapojit se do skupiny Ktere metody budem pouzivat? V průběhu kurzu, během cvičení, kdy účastníci společně debatují, je důležité vždy dávat prostor pro zapojení všem účastníkům. Pomocník lektora může mít například za úkol ptát se lidí, kteří […]

Mapa silných a slabých stránek

Co je cílem cvičení? Poznejte své silné a slabé stránky, podpora druhých. Ktere metody budem pouzivat? Mapa silných a slabých stránek Každý dostane velký kus papíru a vyznačí na něm dvě oblasti. Do jedné z nich přijde to, v čem je konkrétní student dobrý. Může sem psát, lepit fotky, malovat, vystřihovat z časopisů. Do druhé […]

Přirozené téma

Co je cílem cvičení? Účastníci se učí rozeznat přirozené téma Ktere metody budem pouzivat? Na začátku lekce dostanou účastníci prostor povídat si neformálně o tom, co je nového, jak se mají. Klidně 15 minut. Lector je nechá mluvit samostatně, může se předem domluvit s pomocníkem lektora, aby zkusil do hovoru vtahovat take lidi, kteří se […]

The interview

Why should you do this exercise? It’s a way to practice “listening skills” which are very important in peer-support. When someone tells you a story and you report it to someone else, it’s important to keep the meaning and not to change the information. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? […]

History of pictures

Why should you do this exercise? This exercise makes the people work in a playful way by manipulating images. It is accessible to every public. It allows to exercise the capacities of communication and observation. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The peer-trainer can show quickly all the stories on […]

Emphatic Skills

Why should you do this exercise? To understand what are empathic skills. When we are peer supporters it is important to know what the other person feels. Empathic skills help you to understand what is the other person problem. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? When preparing the training session, […]