EM POTS GUARDAR UN SECRET?

Quin és l’objectiu d’aquest exercici? Aprendre el significat de la paraula confidencialitat. Entendre la importància de saber mantenir els temes de manera confidencial. Quina metodologia s’ha utilitzat? L’educador/a estarà en una sala on gravarà com  explica a una de les persones participants una història. Una vegada acabada d’explicar la història li donarà una premissa: “Sobretot […]

Public and private

Why should you do this exercise? It’s important to understand what information belongs to private life and must stay private. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The peer-trainer can display the material. The peer-trainer can tell about a moment in his life when he has been in a situation in […]

The importance of confidentiality

Why should you do this exercise? To know what means confidential and non-confidential information. Confidentiality is an important issue in peer support relationship. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? When preparing the training session, the Peer Trainer should do this exercise by himself/herself with the trainer. The Peer Trainer can […]