ELS CÒMICS DE LA INCLUSIÓ I L’EXCLUSIÓ

Quin és l’objectiu d’aquest exercici? Veure diferents tipus de situacions exclusives. Comentar situacions exclusives i inclusives. Quina metodologia s’ha utilitzat? Es reparteixen dos còmics a les persones participants. Cada vinyeta va numerada, per tant totes les persones saben quina part s’està omentant. Entre tota la classe es descriuen les diferents imatges i es van comentant […]

EXCLUSIÓ, SEPARACIÓ, INTEGRACIÓ I INCLUSIÓ: LES SEVES DIFERÈNCIES

Quin és l’objectiu d’aquest exercici? Conèixer els conceptes com: exclusió, separació, integració i inclusió. Saber diferenciar el significat d’aquests conceptes. Comentar diferents situacions reals on s’exemplifiquin aquests conceptes. Quina metodologia s’ha utilitzat? Es reparteix l’esquema en qüestió i 4 etiquetes amb els 4 conceptes. S’ha explicat el significat dels conceptes i s’han posat exemples. S’ha […]

DINÀMICA DELS GOMETS

Quin és l’objectiu d’aquest exercici? Experimentar la sensació de “formar part d’un grup”. Experimentar la sensació d’exclusió. Quina metodologia s’ha utilitzat? És necessari disposar de 4 colors diferents de gomets. A cada participant se li enganxarà un gomet al front, sense que pugui veure de quin color és el gomet que se li enganxa. Així […]

Inclusion starts with an I

Why should you do this exercise? To understand the concepts of inclusion and exclusion, from each participant life experiences. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? When preparing the training session, the Peer Trainer should do this exercise by himself/herself with the trainer. The Peer Trainer can explain the concepts and […]

Inclusion Experiences

Why should you do this exercise? Everybody has inclusion experiences. The group should talk about experiences of inclusion in their lives. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The Peer Trainer can explain what a successful experience of inclusion is. The Peer Trainer can talk about his/her experiences of inclusion. For […]