Mikä on hyvä tuki tarkoitus tehdä

Harjoituksen tavoite Tunnistaa erilaisia tuen muotoja ja pohtia, milloin tuki on oikeanlaista ja milloin ei. Kuvailla pyydetään, mitä tuella pyritään saavuttamaan tuettavan näkökulmasta. Metodi Jaa ihmisille laminoituja kortteja, joitta on esimerkkejä erilaisista tilanteista, joissa annetaan tukea. Tuki voi olla käytännöllistä tai henkistä tai sekoitus molempia. Miettikää ryhmässä millaista tukea missäkin tilanteessa annetaan. Miettikää mitä eroa […]

Syitä olla peer kannattaja

Harjoituksen tavoite Mikä on oikea syy ryhtyä vertaistukijaksi. Mitkä ovat hyviä syitä ja mitkä huonoja? Metodi Kouluttaja esittää kurssilaisille mahdollisia syitä ryhtyä vertaistukijaksi ja ryhmä keskustelee, kunkin syyn kohdalla onko se heitä hyvä vai huono syy haluta vertaistukijaksi. Tässä esimerkkejä syistä: Pääset sanomaan ihmisille, mitä heidän pitäisi tehdä. Saat vastata ihmisten kysymyksiin. Saat auttaa ihmisiä […]

Tunne oikeutesi

Harjoituksen tavoite YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien julistukseen tutustuminen ja siitä keskusteleminen. Metodi Ryhmäkeskustelu: Kouluttaja esittelee YK: yleisestä vammaisten henkilöiden oikeuksien julistuksesta pykäliä. Apuna voi käyttää esimerkkejä siitä, mitä pykälät tarkoittavat käytännössä. Pohtikaa ryhmässä: Minkälainen oma elämäsi on julistukseen verrattuna? Toteutuvatko siinä mainitut asiat kaikkien elämässä? Pohtikaa julistuksen perusteella millainen olisi täydellinen elämä? Miltä se näyttäisi? […]

Tuki sosiaalista osallisuutta

Harjoituksen tavoite Pohtia millaista tukea omalta avustajalta tai tukihenkilöltä pitäisi saada, jotta sosiaalinen inkluusio toteutuisi käytännössä. Metodi Kouluttaja kertoo kurssilaisille tarinan. Pohtikaa, mitä esimerkki-tarinan avustajan pitäisi tehdä, että sosiaalinen inkluusio toteutuisi. Esimerkki: Kalle liittyi keilailukerhoon. Kerho kokoontuu joka tiistai ja sunnuntai. Kalle käy myös muissa kerhon järjestämissä tilaisuuksissa. Hänellä on mukanaan avustaja. Avustaja istuu aina […]

Oppia omien virheiden

Harjoituksen tavoite Pohtia hyvä ja huonoja päätöksi, ja niistä oppimista. Pohtia sitä, että kun on oikeus valita, on oikeus valita myös väärin. Pohtia, miten toimia kun tuettava henkilö tekee jonkin huonon valinnan. Metodi Ryhmäkeskustelu: Pyydä kurssilaisia muistelemaan vähintään kolme tilannetta, jossa he ovat tehneet virheen ja oppineet siitä. Pyydä kurssilaisia muistelemaan vähintään kolme tilannetta, jossa […]

Miten väärien valintojen voi silti tuoda meidät oikeisiin paikkoihin

Harjoituksen tavoite Joskus väärät valinnat voivat tuoda meille juuri oikean ratkaisun. Mitä vääristä valinnoista voi oppia. Miten vertaistukijan pitäisi toimia näissä tilanteissa? Metodi Päätöksenteko voi olla monimutkainen prosessi. Keskustelkaa valmiiden esimerkkien pohjalta vääristä valinnoista ja mitä hyötyä niistä joskus voi olla. Esimerkki 1 Jussilla on tyttöystävä, Laura. Jussi pitää Laurasta todella paljon. Jussin vanhemmat ja […]

Aloittaminen, saada mukana, saada yhteys

Harjoituksen tavoite Miten tukea sosiaalista osallisuutta Metodi Esitä kurssilaisille kolme kysymystä. Kirjoita vastaukset fläpille. Mistä saat tietoa tapahtumista ja muusta toiminnasta lähiympäristössäsi? Mitä tukea tarvitset tämän tiedon löytämiseen? Miten sinä yrittäisit tutustua uusin ihmisiin? Mitä sinä tekisit, että pääsisit yli ujoudesta ja uskaltaisit kokeilla uusia asioita ja tavata uusia ihmisiä? Mitä tukea tarvitsisit? Tarvittava aika: […]

Omakuva

Miksi tämä harjoitus kannattaa tehdä? Harjoitus on hyvä keino tutustua muihin osallistujiin koulutuksen alussa. Harjoituksessa ihmiset saavat puhua itsestään. Mitä kehitysvammainen vertaiskouluttaja voi tehdä? Vertaiskouluttaja näyttää omakuvansa ja antaa ohjeita. Vertaiskouluttaja jakaa materiaalit. Mikä on harjoituksen tavoite? Jakaa henkilökohtaisia asioita Olla huomaavainen muita kohtaan Sopivia menetelmiä Kouluttaja pyytää kurssilaisia piirtämään tai liimaamaan asioita, jotka kuvaavat […]

Kommunikaation rajojen asettaminen

Miksi tämä harjoitus kannattaa tehdä? Eri ihmisten kanssa kommunikoidaan eri tavalla. Tehtävä auttaa osallistujia asettamaan rajoja. Mitä kehitysvammainen vertaiskouluttaja voi tehdä? Vertaiskouluttaja tekee tämän tehtävän. Hän keskustelee kouluttajan kanssa siitä, millaisia rajoja kommunikaatiossa voi olla. Mikä on harjoituksen tavoite? Harjoitus auttaa osallistujia ymmärtämään, miten erilaisten ihmisten kanssa kommunikoidaan. Harjoituksen aluksi keskustellaan kommunikointia koskevista säännöistä. Näin […]

Tarinan kertominen

Miksi tämä harjoitus kannattaa tehdä? On hyvin tärkeää kuunnella muita ihmisiä tarkasti. Kommunikaatio ei muuten onnistu. Harjoitus osoittaa, miten tärkeää kuunteleminen on. Mitä kehitysvammainen vertaiskouluttaja voi tehdä? Vertaiskouluttaja voi auttaa valitsemaan osallistujat. Vertaiskouluttaja voi lukea tarinan. Mikä on harjoituksen tavoite? Harjoituksella pyritään osoittamaan, miten tärkeää on kuunnella tarkasti. Tehtävä kehittää osallistujien aktiivisen kuuntelun taitoja. Aktiivinen […]