Mikä on hyvä tuki tarkoitus tehdä

Harjoituksen tavoite Tunnistaa erilaisia tuen muotoja ja pohtia, milloin tuki on oikeanlaista ja milloin ei. Kuvailla pyydetään, mitä tuella pyritään saavuttamaan tuettavan näkökulmasta. Metodi Jaa ihmisille laminoituja kortteja, joitta on esimerkkejä erilaisista tilanteista, joissa annetaan tukea. Tuki voi olla käytännöllistä tai henkistä tai sekoitus molempia. Miettikää ryhmässä millaista tukea missäkin tilanteessa annetaan. Miettikää mitä eroa […]

Miten väärien valintojen voi silti tuoda meidät oikeisiin paikkoihin

Harjoituksen tavoite Joskus väärät valinnat voivat tuoda meille juuri oikean ratkaisun. Mitä vääristä valinnoista voi oppia. Miten vertaistukijan pitäisi toimia näissä tilanteissa? Metodi Päätöksenteko voi olla monimutkainen prosessi. Keskustelkaa valmiiden esimerkkien pohjalta vääristä valinnoista ja mitä hyötyä niistä joskus voi olla. Esimerkki 1 Jussilla on tyttöystävä, Laura. Jussi pitää Laurasta todella paljon. Jussin vanhemmat ja […]

Kommunikaation rajojen asettaminen

Miksi tämä harjoitus kannattaa tehdä? Eri ihmisten kanssa kommunikoidaan eri tavalla. Tehtävä auttaa osallistujia asettamaan rajoja. Mitä kehitysvammainen vertaiskouluttaja voi tehdä? Vertaiskouluttaja tekee tämän tehtävän. Hän keskustelee kouluttajan kanssa siitä, millaisia rajoja kommunikaatiossa voi olla. Mikä on harjoituksen tavoite? Harjoitus auttaa osallistujia ymmärtämään, miten erilaisten ihmisten kanssa kommunikoidaan. Harjoituksen aluksi keskustellaan kommunikointia koskevista säännöistä. Näin […]