Co máš za problém? Poradny v časopisech

Co je cílem cvičení? Prohlédněte si různé poradny v časopisech (nebo online), v rámci kterých se čtenáři obrací se svým problémem na redakci. Zvažte, jakou podporu byste nabídli těmto pisatelům. Ktere metody budem pouzivat? Vyberte relativně jednoduché problémy z časopisů nebo webových stránek a vyzvěte studenty, aby se pokusili tazatele v rámci vrstevnické podpory co […]

Životní historie

Co je cílem cvičení? Cílem cvičení je, aby se lidé obecně zamysleli nad životními příběhy. A to jak nad těmi vlastními, tak nad příběhy těch druhých. Důležité okamžiky, lidé, věci atd., díky kterým jste tam, kde právě jste. Porovnejte tyto příběhy. Zamyslete se nad tím, co způsobilo v životě všech okolo nějakou změnu a co […]

Nabízet dobrou vzájemnou podporu

Co je cílem cvičení? Prvním cílem je podpořit účastníky ve schopnosti rozhodnout se, zda je lepší volit praktickou nebo emocionální podporu. Druhým cílem je podpořit účastníky v tom, aby uměli v rámci praktické nebo emocionální podpory využít svých životních zkušeností a tyto zkušenosti vnést do role podpůrce. Třetím cílem je, aby při započetí podpory účastník […]

Co je problém

Co je cílem cvičení? Jak porozumět a podpořit někoho, kdo se bojí, je smutný nebo se mu těžko říká, co ho trápí. Ktere metody budem pouzivat? Scénky s facilitátory, kteří hrají člověka, který je z různých důvodů nešťastný. Podpůrce se různými způsoby pokouší člověka uklidnit a přimět ho, aby se rozmluvil o tom, co ho […]

Můj sen

Co je cílem cvičení? Lekce se celá věnuje jednomu z témat. Účastníci mluví o svých snech a hledají nové možnosti pro svoji budoucnost. Hledají pak možnosti, které jsou inkluzivní. Ktere metody budem pouzivat? Účastníci povídají o svých snech do budoucna, které se týkají tématu. Mohou si svůj sen promyslet i předem za domácí úkol. Např. […]

Zapoj se do skupiny

Co je cílem cvičení? Účastníci se učí podpořit a zapojit lidi, kteří se stydí, málo mluví, mají potíže zapojit se do skupiny Ktere metody budem pouzivat? V průběhu kurzu, během cvičení, kdy účastníci společně debatují, je důležité vždy dávat prostor pro zapojení všem účastníkům. Pomocník lektora může mít například za úkol ptát se lidí, kteří […]

The interview

Why should you do this exercise? It’s a way to practice “listening skills” which are very important in peer-support. When someone tells you a story and you report it to someone else, it’s important to keep the meaning and not to change the information. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? […]

Self-portrait

Why should you do this exercise? This exercise is a good way to getting to know each other at the begining of the training. It allows people to speak about themselves. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The peer-trainer presents his self-portrait and gives instructions The peer-trainer hands out the […]

I like and … I don’t like

Why should you do this exercise? It’s a way to speak about feelings and tastes. It’s also a way to notice that others may have a different opinion and that’s ok. Explain difference between truth and opinions. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The peer-trainer lays and picks up the […]

Inclusion starts with an I

Why should you do this exercise? To understand the concepts of inclusion and exclusion, from each participant life experiences. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? When preparing the training session, the Peer Trainer should do this exercise by himself/herself with the trainer. The Peer Trainer can explain the concepts and […]