Nabízet dobrou vzájemnou podporu

Co je cílem cvičení? Prvním cílem je podpořit účastníky ve schopnosti rozhodnout se, zda je lepší volit praktickou nebo emocionální podporu. Druhým cílem je podpořit účastníky v tom, aby uměli v rámci praktické nebo emocionální podpory využít svých životních zkušeností a tyto zkušenosti vnést do role podpůrce. Třetím cílem je, aby při započetí podpory účastník […]

Můj sen

Co je cílem cvičení? Lekce se celá věnuje jednomu z témat. Účastníci mluví o svých snech a hledají nové možnosti pro svoji budoucnost. Hledají pak možnosti, které jsou inkluzivní. Ktere metody budem pouzivat? Účastníci povídají o svých snech do budoucna, které se týkají tématu. Mohou si svůj sen promyslet i předem za domácí úkol. Např. […]

Zapoj se do skupiny

Co je cílem cvičení? Účastníci se učí podpořit a zapojit lidi, kteří se stydí, málo mluví, mají potíže zapojit se do skupiny Ktere metody budem pouzivat? V průběhu kurzu, během cvičení, kdy účastníci společně debatují, je důležité vždy dávat prostor pro zapojení všem účastníkům. Pomocník lektora může mít například za úkol ptát se lidí, kteří […]

Inclusion starts with an I

Why should you do this exercise? To understand the concepts of inclusion and exclusion, from each participant life experiences. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? When preparing the training session, the Peer Trainer should do this exercise by himself/herself with the trainer. The Peer Trainer can explain the concepts and […]

Inclusion Experiences

Why should you do this exercise? Everybody has inclusion experiences. The group should talk about experiences of inclusion in their lives. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The Peer Trainer can explain what a successful experience of inclusion is. The Peer Trainer can talk about his/her experiences of inclusion. For […]