Trust your sense of smell

Why should you do this exercise? Often persons with disability have low self-esteem. The aim of the exercise is to increase self-esteem. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? Prepare sheets of paper with figures. Prepare questions together with the trainer. Ask / read the questions. The co-trainer can also perform […]

Savo, kaip tarpusavio pagalbą teikiančio asmens, vaidmens suvokimas

Pratimo tikslas Tarpusavio pagalbą teikiantys asmenys supranta, kad jų ir pagalbą gaunančių asmenų vaidmuo gali pasikeisti, nes žmonės gali padėti vienas kitam skirtingomis patirtimis. Kokį reikėtų naudoti metodą? Šį pratimą galima atlikti artimiau susipažinus. Kiekvienas išsirenka po tris pavyzdžius iš savo patirties, kuriuos galėtų pateikti kitiems. Pavyzdžiui, patirtis įsigyjant būstą, susirandant ypatingą darbą, apie gydymą […]

Kur gauti pagalbos

Pratimo tikslas Svarbu pradėti suprasti, kaip atrodo tinkama ir netinkama tarpusavio pagalba. Kokį reikėtų naudoti metodą? Vaidinimas ir diskusija. Žr. toliau – du skirtingi pratimai su vaidinimais. Idealiausia, kai šiame vaidinime vaidmenį atlieka proto negalią turintis asmuo (kur reikia, taikoma parafrazė). Vaidinimas: du asmenys. Asmuo, turintis proto negalią, apibūdina šią situaciją: Mano tėvai mano, kad […]

Gera ir bloga pagalba

Pratimo tikslas Pratimas turėtų padėti dalyviams suprasti pagalbą priimant sprendimą, pašalinti manipuliaciją bei pusiausvyros nebuvimą tarpusavio santykiuose, kai pagalbą teikiantis asmuo labiau dominuoja, nei turėtų. Kokį reikėtų naudoti metodą? Mokymų vadovas iš anksto suvaidina du pavyzdžius, kuriuose žmonės priima sprendimus padedami kitų. Tai nufilmuojama. Pirmoje situacijoje pagalbą teikiantis asmuo dominuoja: jis įtikina žmogų kažką padaryti […]

Visi skirtingi, bet visi lygūs

Pratimo tikslas Dalyviai išmoksta priimti kitų žmonių skirtumus, pastebėti kituose kažką teigiamo. Pratimas gali sustiprinti jų savivertę. Jie taip pat gali suprasti, jog žmonės nėra tobuli. Kokį reikėtų naudoti metodą? Mokymų vadovas ant popieriaus juostelių surašo dalyvių vardus. Kiekvieną vardą užrašo du kartus. Tuomet dalyviai iš dėžutės ištraukia du vardus. Kai kas nors ištraukia savo […]