Pradėkime, susijunkime, įsitraukime

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams suprasti, kaip teikti pagalbą proto negalią turintiems žmonėms, kad jie galėtų džiaugtis didesniu socialiniu įsitraukimu. Pratimas yra skirtas darbuotojams, bet tiks nurodant tiek ir darbuotojo vaidmenį, tiek ir geriausią būdą, kaip jiems padėti žmonėms, su kuriais dirba, kad šie būtų labiau įtraukti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Dalyvių prašoma apgalvoti […]

Pagalba socialiai įtraukiant

Pratimo tikslas Svarbu leisti dalyviams suprasti, kaip socialinis suaugusių proto negalią turinčių žmonių įtraukimas turi būti palengvinamas padedant pagalbos darbuotojams ir už to slypinčias ambicijas bei principus. Kokį reikėtų naudoti metodą? Apibūdinti dalyviams – suprantama kalba – reikalingos pagalbos rezultatus ir principus, kurie aprašomi toliau (susijusius su socialiniu suaugusių proto negalią turinčių žmonių įtraukimu). Panaudokite […]

Savo teisių žinojimas

Pratimo tikslas Pradėti mokytis ir diskutuoti (prieinama versija) apie Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių. Kokį reikėtų naudoti metodą? Padėjėjas sukuria ar pateikia prieinamą ir atitinkamą teisių versiją bei pristato ją grupei ar asmenims. Padėjėjas pradeda diskusiją, kaip nurodyta toliau esančiame pratime, įskaitant klausimą „koks būtų jūsų svajonių gyvenimas?“. Aptarkite Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją […]

Įsitraukimas ir priklausymas

Pratimo tikslas Pamatyti, kokioms asmenų grupėms priklausau aš ir kiti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Išdalykite dalyviams vienkartinius fotoaparatus. Paprašykite jų nufotografuoti skirtingas vietas, situacijas ir grupes, kurioms jie priklauso (yra jų dalis) ir grąžinti fotoaparatą jums. Kitą kartą visi iš nuotraukų kurs knygą apie įtraukimą jų gyvenime ir sugalvos jai pavadinimą. Pabaigoje kiekvienas parodo savo […]

Įtraukimas

Pratimo tikslas Galvojimas apie dalyvavimo / buvimo dalimi svarbą. Kokį reikėtų naudoti metodą? Žaidimas. Visa grupė atsistoja ratu, išskyrus vieną žmogų. Šis žmogus turi pabandyti tapti rato dalimi. Kitiems liepiama neįleisto to žmogaus. Dabar tampa tikrai sunku tapti rato dalimi. Kaip žmogus dėl to jaučiasi? Kodėl visi kiti laikosi kartu? Ką į ratą bandantis patekti […]

Keturi eilėje

Pratimo tikslas Vienas kito su įtraukimu susijusios situacijos išsiaiškinimas. Kokį reikėtų naudoti metodą? Išdalykite kiekvienam asmeniui popieriaus lapą „keturi eilėje“ su 16 kvadratėlių. Kiekviename kvadratėlyje yra kas nors įtraukiančio: gyvenu savarankiškai, turiu darbą, priklausau klubui ir t. t. Kiekvienas žmogus turi pabandyti surinkti visus keturis iš vienos eilės. Visi susitinka, kalbasi vieni su kitais, kad […]

Pasidalijimas patirtimi

Pratimo tikslas Dalyviai išmoksta pasidalyti savo patirtimi ir paskatinti kitus tai daryti. Dalyviai visada lieka prie vienos temos, ieško įtraukiančių sprendimų. Kokį reikėtų naudoti metodą? Lektorius suranda vieną dalyvį, kuris jau turi patirties pagal šią temą, kurią ketina aptarti dalyviai. Šis dalyvis papasakoja kitiems savo istoriją. Kitas dalyvis paklausia kitų apie jų patirtį pagal šią […]

Mano svajonė

Pratimo tikslas Visa ši paskaita skirta vienai temai. Dalyviai kalba apie savo svajones, susijusias su paskaitos tema, ir ieško naujų ateities galimybių. Jie išmoksta atpažinti, kokie pasirinkimai ir sprendimai yra įtraukiantys. Kokį reikėtų naudoti metodą? Dalyviai kalba apie savo ateities svajones, susijusias su paskaitos tema. Jie taip pat gali sugalvoti savo svajonę (ko jie nori) […]