Keneltä kysyt?

Harjoituksen tavoite Miettiä mistä kannattaa pyytää apua ja neuvoja erilaisissa tilanteissa. Metodi Keneltä kysyt? Kaikille jaetaan kortteja, joissa lukee tai on kuva jostakin ongelma tilanteesta. Osa ongelmista on enemmän, osa vähemmän vakavia. Lattialle levitetään kuvia ihmisistä, joilta voi kysyä apua tai neuvoa. Tehtävänä on laittaa ongelma kortit niiden ihmisten kohdalle, jolta kukin ajattelee voivansa kysyä […]

Sokkovalinta

Metodi Valinnat Kurssilaisten tehtävänä on valita itselleen välipala sokkona, luottaen vain toisen antamaan kuvaukseen vaihtoehdoista. Jokainen saa vuorollaan valita kahden välipalavaihtoehdon väliltä. Kaveri kuvailee vaihtoehtoja, muttei saa suoraan sanoa mitä ne ovat. Jokainen pääsee vuorollaan myös auttamaan kaveria valinnassa ja kuvailemaan valittavina olevia välipaloja. Kun kaikki ovat valinneet sokkona välipalansa, keskustellaan valintojen tekemisestä. Olisiko valinnut […]

Polku

Harjoituksen tavoite Valintojen pohtiminen. Metodi Polku Polku tehdään isolle paperille jostain tietystä teemasta. Polku voidaan myös tehdä valmiille pohjalle, jossa on kysymyksiä. Polun idea on muistella omaa historiaa ja miettiä tulevaa. Esimerkiksi asumispolussa mietitään missä asui lapsena, mihin muutti kun muutti pois lapsuuden kodista, missä paikoissa on asunut, keiden kanssa on asunut, missä asuu nyt […]

Mikä on hyvä tuki tarkoitus tehdä

Harjoituksen tavoite Tunnistaa erilaisia tuen muotoja ja pohtia, milloin tuki on oikeanlaista ja milloin ei. Kuvailla pyydetään, mitä tuella pyritään saavuttamaan tuettavan näkökulmasta. Metodi Jaa ihmisille laminoituja kortteja, joitta on esimerkkejä erilaisista tilanteista, joissa annetaan tukea. Tuki voi olla käytännöllistä tai henkistä tai sekoitus molempia. Miettikää ryhmässä millaista tukea missäkin tilanteessa annetaan. Miettikää mitä eroa […]

Syitä olla peer kannattaja

Harjoituksen tavoite Mikä on oikea syy ryhtyä vertaistukijaksi. Mitkä ovat hyviä syitä ja mitkä huonoja? Metodi Kouluttaja esittää kurssilaisille mahdollisia syitä ryhtyä vertaistukijaksi ja ryhmä keskustelee, kunkin syyn kohdalla onko se heitä hyvä vai huono syy haluta vertaistukijaksi. Tässä esimerkkejä syistä: Pääset sanomaan ihmisille, mitä heidän pitäisi tehdä. Saat vastata ihmisten kysymyksiin. Saat auttaa ihmisiä […]

Tunne oikeutesi

Harjoituksen tavoite YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien julistukseen tutustuminen ja siitä keskusteleminen. Metodi Ryhmäkeskustelu: Kouluttaja esittelee YK: yleisestä vammaisten henkilöiden oikeuksien julistuksesta pykäliä. Apuna voi käyttää esimerkkejä siitä, mitä pykälät tarkoittavat käytännössä. Pohtikaa ryhmässä: Minkälainen oma elämäsi on julistukseen verrattuna? Toteutuvatko siinä mainitut asiat kaikkien elämässä? Pohtikaa julistuksen perusteella millainen olisi täydellinen elämä? Miltä se näyttäisi? […]

Oppia omien virheiden

Harjoituksen tavoite Pohtia hyvä ja huonoja päätöksi, ja niistä oppimista. Pohtia sitä, että kun on oikeus valita, on oikeus valita myös väärin. Pohtia, miten toimia kun tuettava henkilö tekee jonkin huonon valinnan. Metodi Ryhmäkeskustelu: Pyydä kurssilaisia muistelemaan vähintään kolme tilannetta, jossa he ovat tehneet virheen ja oppineet siitä. Pyydä kurssilaisia muistelemaan vähintään kolme tilannetta, jossa […]

Aloittaminen, saada mukana, saada yhteys

Harjoituksen tavoite Miten tukea sosiaalista osallisuutta Metodi Esitä kurssilaisille kolme kysymystä. Kirjoita vastaukset fläpille. Mistä saat tietoa tapahtumista ja muusta toiminnasta lähiympäristössäsi? Mitä tukea tarvitset tämän tiedon löytämiseen? Miten sinä yrittäisit tutustua uusin ihmisiin? Mitä sinä tekisit, että pääsisit yli ujoudesta ja uskaltaisit kokeilla uusia asioita ja tavata uusia ihmisiä? Mitä tukea tarvitsisit? Tarvittava aika: […]

Keneen voit luottaa

Harjoituksen tavoite Pohtia miten toimia hankalassa tilanteessa. Metodi Avustajien näyttelemä skenaario: Joni väittelee ystävänsä Markun kanssa. Joni menettää malttinsa ja heittää lasillisen vettä Markun päälle. Joni väittää, että Markku on vienyt hänen rahojaan. Hänellä oli lompakossaan kymmenen euroa ja nyt se on kadonnut. Markku väittää, ettei ole koskenut lompakkoon. Markulla on uusi cd-levy, joka on […]

Ongelman tunnistaminen

Miksi tämä harjoitus kannattaa tehdä? Jokaisen elämässä on joskus ongelmia. Ongelmilla voi olla samat syyt ja ratkaisut. Ongelmien syyt ja ratkaisut voivat olla myös hyvin erilaisia. Tilannetta voi olla mahdoton ratkaista, jos ongelmaa ei tunnisteta. On tärkeää pystyä tunnistamaan ja ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Mitä kehitysvammainen vertaiskouluttaja voi tehdä? Kurssille valmistautuessaan vertaiskouluttajien on hyvä tehdä tämä […]