Keneltä kysyt?

Harjoituksen tavoite Miettiä mistä kannattaa pyytää apua ja neuvoja erilaisissa tilanteissa. Metodi Keneltä kysyt? Kaikille jaetaan kortteja, joissa lukee tai on kuva jostakin ongelma tilanteesta. Osa ongelmista on enemmän, osa vähemmän vakavia. Lattialle levitetään kuvia ihmisistä, joilta voi kysyä apua tai neuvoa. Tehtävänä on laittaa ongelma kortit niiden ihmisten kohdalle, jolta kukin ajattelee voivansa kysyä […]

Mikä on hyvä tuki tarkoitus tehdä

Harjoituksen tavoite Tunnistaa erilaisia tuen muotoja ja pohtia, milloin tuki on oikeanlaista ja milloin ei. Kuvailla pyydetään, mitä tuella pyritään saavuttamaan tuettavan näkökulmasta. Metodi Jaa ihmisille laminoituja kortteja, joitta on esimerkkejä erilaisista tilanteista, joissa annetaan tukea. Tuki voi olla käytännöllistä tai henkistä tai sekoitus molempia. Miettikää ryhmässä millaista tukea missäkin tilanteessa annetaan. Miettikää mitä eroa […]