Mikä on hyvä tuki tarkoitus tehdä

Harjoituksen tavoite Tunnistaa erilaisia tuen muotoja ja pohtia, milloin tuki on oikeanlaista ja milloin ei. Kuvailla pyydetään, mitä tuella pyritään saavuttamaan tuettavan näkökulmasta. Metodi Jaa ihmisille laminoituja kortteja, joitta on esimerkkejä erilaisista tilanteista, joissa annetaan tukea. Tuki voi olla käytännöllistä tai henkistä tai sekoitus molempia. Miettikää ryhmässä millaista tukea missäkin tilanteessa annetaan. Miettikää mitä eroa […]

Tunne oikeutesi

Harjoituksen tavoite YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien julistukseen tutustuminen ja siitä keskusteleminen. Metodi Ryhmäkeskustelu: Kouluttaja esittelee YK: yleisestä vammaisten henkilöiden oikeuksien julistuksesta pykäliä. Apuna voi käyttää esimerkkejä siitä, mitä pykälät tarkoittavat käytännössä. Pohtikaa ryhmässä: Minkälainen oma elämäsi on julistukseen verrattuna? Toteutuvatko siinä mainitut asiat kaikkien elämässä? Pohtikaa julistuksen perusteella millainen olisi täydellinen elämä? Miltä se näyttäisi? […]

Oppia omien virheiden

Harjoituksen tavoite Pohtia hyvä ja huonoja päätöksi, ja niistä oppimista. Pohtia sitä, että kun on oikeus valita, on oikeus valita myös väärin. Pohtia, miten toimia kun tuettava henkilö tekee jonkin huonon valinnan. Metodi Ryhmäkeskustelu: Pyydä kurssilaisia muistelemaan vähintään kolme tilannetta, jossa he ovat tehneet virheen ja oppineet siitä. Pyydä kurssilaisia muistelemaan vähintään kolme tilannetta, jossa […]

Keneen voit luottaa

Harjoituksen tavoite Pohtia miten toimia hankalassa tilanteessa. Metodi Avustajien näyttelemä skenaario: Joni väittelee ystävänsä Markun kanssa. Joni menettää malttinsa ja heittää lasillisen vettä Markun päälle. Joni väittää, että Markku on vienyt hänen rahojaan. Hänellä oli lompakossaan kymmenen euroa ja nyt se on kadonnut. Markku väittää, ettei ole koskenut lompakkoon. Markulla on uusi cd-levy, joka on […]

Ongelman tunnistaminen

Miksi tämä harjoitus kannattaa tehdä? Jokaisen elämässä on joskus ongelmia. Ongelmilla voi olla samat syyt ja ratkaisut. Ongelmien syyt ja ratkaisut voivat olla myös hyvin erilaisia. Tilannetta voi olla mahdoton ratkaista, jos ongelmaa ei tunnisteta. On tärkeää pystyä tunnistamaan ja ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Mitä kehitysvammainen vertaiskouluttaja voi tehdä? Kurssille valmistautuessaan vertaiskouluttajien on hyvä tehdä tämä […]

Tarinan kokoaminen kuvista

Miksi tämä harjoitus kannattaa tehdä? Tässä harjoituksessa kurssilaiset oppivat tekemään yhteistyötä hauskalla tavalla käyttämällä kuvia. Harjoitus sopii kaikenlaisille osallistujille. Harjoitus kehittää kommunikaatio- ja havainnointikykyjä. Mitä kehitysvammainen vertaiskouluttaja voi tehdä? Vertaiskouluttaja voi esitellä kaikki tarinat pikaisesti näytöllä. Hän voi jakaa tarinan osia sisältävät kirjekuoret osallistujille. Mikä on harjoituksen tavoite? Osoittaa, että työ sujuu tehokkaammin ryhmässä kuin […]