Poučení z chyb

Co je cílem cvičení? Podpořit účastníky, aby si vzpomněli, kdy a jak se poučili z vlastních chyb a jak se tato zkušenost dá vztáhnout k vrstevnické podpoře a k těm, kdo ji přijímají. Podpořit účastníky, aby pochopili, že jejich podpora může být ignorována a umožnit jim se s tím vyrovnat. Podpořit účastníky, aby lépe pochopili […]

Jak i špatné rozhodnutí může přínést něco dobrého

Co je cílem cvičení? Ukázat, jak lidé někdy učiní rozhodnutí, které se jeví jako špatné nebo se nakonec jako špatné ukáže, ale jak se lidé z takových rozhodnutí učí a jak takovéto špatné rozhodnutí pomáhá i nám samotným něco se naučit. Ukázat, jak by podpůrce měl s podobnými situacemi pracovat. Ktere metody budem pouzivat? Napište […]

Co máš za problém? Poradny v časopisech

Co je cílem cvičení? Prohlédněte si různé poradny v časopisech (nebo online), v rámci kterých se čtenáři obrací se svým problémem na redakci. Zvažte, jakou podporu byste nabídli těmto pisatelům. Ktere metody budem pouzivat? Vyberte relativně jednoduché problémy z časopisů nebo webových stránek a vyzvěte studenty, aby se pokusili tazatele v rámci vrstevnické podpory co […]

Kde a jak lze získat potřebnou podporu

Co je cílem cvičení? Začněte diskutovat o tom kdy, kde a jak lze získat potřebnou podporu. Ktere metody budem pouzivat? Diskuze je popsána níže. Facilitovaná diskuze ve dvojicích, která začíná kontakty, které oba máte a následně se přesouvá k důležitým lidem ve vašem životě. Facilitovaná diskuze pokračuje tím, kdo je tou nejlepší osobou, kterou je […]

Pojďme se spojit, pojďme se začlenit!

Co je cílem cvičení? Cílem cvičení je podpořit účastníky kurzu tak, aby pochopili, jak by měli být podporováni lidé s mentálním postižením, aby lépe fungovala jejich sociální inkluze. Cvičení je navrženo primárně pro sociální pracovníky, ale dobře poslouží jak coby indikátor role sociálního pracovníka, tak jako nejlepší způsob jak podpořit v inkluzi ty, pro které […]

Co je problém

Co je cílem cvičení? Jak porozumět a podpořit někoho, kdo se bojí, je smutný nebo se mu těžko říká, co ho trápí. Ktere metody budem pouzivat? Scénky s facilitátory, kteří hrají člověka, který je z různých důvodů nešťastný. Podpůrce se různými způsoby pokouší člověka uklidnit a přimět ho, aby se rozmluvil o tom, co ho […]

Můj sen

Co je cílem cvičení? Lekce se celá věnuje jednomu z témat. Účastníci mluví o svých snech a hledají nové možnosti pro svoji budoucnost. Hledají pak možnosti, které jsou inkluzivní. Ktere metody budem pouzivat? Účastníci povídají o svých snech do budoucna, které se týkají tématu. Mohou si svůj sen promyslet i předem za domácí úkol. Např. […]

What’s the problem?

Why should you do this exercise? Everybody has problems related with their lives. These problems can have the same reasons and solutions. But they can also have different reasons and solutions. To solve a situation it is very important to understand what the problem is. It is important to be able to identify and solve […]

The Peer

Why should you do this exercise? Understand the definition of peer: “A peer, is my equal, at my level. We share the same things. We feel the same things. A peer is someone who went through the same situations as me. A peer is not necessarily a friend or a family member.” What can be […]

History of pictures

Why should you do this exercise? This exercise makes the people work in a playful way by manipulating images. It is accessible to every public. It allows to exercise the capacities of communication and observation. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The peer-trainer can show quickly all the stories on […]