Poučení z chyb

Co je cílem cvičení? Podpořit účastníky, aby si vzpomněli, kdy a jak se poučili z vlastních chyb a jak se tato zkušenost dá vztáhnout k vrstevnické podpoře a k těm, kdo ji přijímají. Podpořit účastníky, aby pochopili, že jejich podpora může být ignorována a umožnit jim se s tím vyrovnat. Podpořit účastníky, aby lépe pochopili […]

Co máš za problém? Poradny v časopisech

Co je cílem cvičení? Prohlédněte si různé poradny v časopisech (nebo online), v rámci kterých se čtenáři obrací se svým problémem na redakci. Zvažte, jakou podporu byste nabídli těmto pisatelům. Ktere metody budem pouzivat? Vyberte relativně jednoduché problémy z časopisů nebo webových stránek a vyzvěte studenty, aby se pokusili tazatele v rámci vrstevnické podpory co […]

Kde a jak lze získat potřebnou podporu

Co je cílem cvičení? Začněte diskutovat o tom kdy, kde a jak lze získat potřebnou podporu. Ktere metody budem pouzivat? Diskuze je popsána níže. Facilitovaná diskuze ve dvojicích, která začíná kontakty, které oba máte a následně se přesouvá k důležitým lidem ve vašem životě. Facilitovaná diskuze pokračuje tím, kdo je tou nejlepší osobou, kterou je […]

Můj sen

Co je cílem cvičení? Lekce se celá věnuje jednomu z témat. Účastníci mluví o svých snech a hledají nové možnosti pro svoji budoucnost. Hledají pak možnosti, které jsou inkluzivní. Ktere metody budem pouzivat? Účastníci povídají o svých snech do budoucna, které se týkají tématu. Mohou si svůj sen promyslet i předem za domácí úkol. Např. […]

What’s the problem?

Why should you do this exercise? Everybody has problems related with their lives. These problems can have the same reasons and solutions. But they can also have different reasons and solutions. To solve a situation it is very important to understand what the problem is. It is important to be able to identify and solve […]

The Peer

Why should you do this exercise? Understand the definition of peer: “A peer, is my equal, at my level. We share the same things. We feel the same things. A peer is someone who went through the same situations as me. A peer is not necessarily a friend or a family member.” What can be […]

History of pictures

Why should you do this exercise? This exercise makes the people work in a playful way by manipulating images. It is accessible to every public. It allows to exercise the capacities of communication and observation. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? The peer-trainer can show quickly all the stories on […]

Compliments

Why should you do this exercise? It is important to know not only your strengths, but also how to praise other people. The task encourages other people to see good qualities of other people, to praise them. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? Prepare and distribute the material. Participate in […]

Who am I?

Why should you do this exercise? This exercise helps to understand that it is important to ask questions. The exercise shows it is important to gather much information in order to bettter understand the other person. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? A co-trainer can prepare the required material. A […]