Compliments

Why should you do this exercise? It is important to know not only your strengths, but also how to praise other people. The task encourages other people to see good qualities of other people, to praise them. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? Prepare and distribute the material. Participate in […]

Self-confidence

Why should you do this exercise? It is important to strengthen self-confidence. This is just the aim of the exercise. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? Prepare statements together with the trainer. Prepare a place /a room (to draw a line). Read statements. What is the objective of the exercise? […]

Who am I?

Why should you do this exercise? This exercise helps to understand that it is important to ask questions. The exercise shows it is important to gather much information in order to bettter understand the other person. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? A co-trainer can prepare the required material. A […]

Kokia tai problema

Pratimo tikslas Peržiūrėti problemas „problemų puslapiuose“ žurnaluose ar internete ir apgalvoti, kaip būtų galima teikti tarpusavio pagalbą. Kokį reikėtų naudoti metodą? Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip geriausiai pasiūlyti pagalbą tokiose situacijose. Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip jie kreiptųsi į […]

Akloji pagalba

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Išmokti teikti ir gauti (priimti) pagalbą; tarpusavio pagalbą teikiančio asmens vaidmens suvokimas. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Paruošti kliūtis, jas išdėlioti. Būti vedančiuoju – teikti pagalbą. Pratimo tikslas Žmonėms leidžiama atlikti tyrimą: Santykiai tarp pagalbą teikiančio ir pagalbą gaunančio asmens; Kaip toks santykis gali būti lygiavertis, […]

Pagalba priimant sprendimus

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams išmokti teikti tarpusavio pagalbą ne nurodinėjant, o tiesiog padedant kitam žmogui apsispręsti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Diskusija apie įvairius scenarijus – žr. toliau, kur pateikiama daugiau pavyzdžių. Paprašykite dalyvių diskutuoti poromis apie toliau pateiktas situacijas ir nuspręsti, kas turi būti padaryta, kad padėtų žmogui pačiam priimti sprendimą. Čarliui senelis […]

Pradėkime, susijunkime, įsitraukime

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams suprasti, kaip teikti pagalbą proto negalią turintiems žmonėms, kad jie galėtų džiaugtis didesniu socialiniu įsitraukimu. Pratimas yra skirtas darbuotojams, bet tiks nurodant tiek ir darbuotojo vaidmenį, tiek ir geriausią būdą, kaip jiems padėti žmonėms, su kuriais dirba, kad šie būtų labiau įtraukti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Dalyvių prašoma apgalvoti […]

Kaip neteisingi sprendimai vis tiek gali mus nuvesti į tinkamą vietą

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Suprasti ir mokytis iš klaidų. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Padėti sugalvoti pavyzdžius Perskaityti situacijas. Pratimo tikslas Svarbu parodyti, kaip žmonės gali pasirinkti tai, kas atrodo neteisinga, arba tai, kas, paaiškėja, yra blogai, bet kaip gali iš to pasimokyti ir kaip toks blogas sprendimas gali padėti […]

Kur gauti pagalbos

Pratimo tikslas Svarbu pradėti suprasti, kaip atrodo tinkama ir netinkama tarpusavio pagalba. Kokį reikėtų naudoti metodą? Vaidinimas ir diskusija. Žr. toliau – du skirtingi pratimai su vaidinimais. Idealiausia, kai šiame vaidinime vaidmenį atlieka proto negalią turintis asmuo (kur reikia, taikoma parafrazė). Vaidinimas: du asmenys. Asmuo, turintis proto negalią, apibūdina šią situaciją: Mano tėvai mano, kad […]

Kaip geriau suprasti

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Suprasti, kad ne visada žmonės kalba tiesiogiai tai, ką galvoja. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Padėti parengti pavyzdžius Skaityti situacijas. Pratimo tikslas Šis pratimas padeda suprasti, kad žmonės ne visada pasako, ką galvoja, ir kad žmonėms taip pat bus sunku prašyti pagalbos arba pasakyti, kas juos […]