Self-confidence

Why should you do this exercise? It is important to strengthen self-confidence. This is just the aim of the exercise. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? Prepare statements together with the trainer. Prepare a place /a room (to draw a line). Read statements. What is the objective of the exercise? […]

Kaip geriau suprasti

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Suprasti, kad ne visada žmonės kalba tiesiogiai tai, ką galvoja. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Padėti parengti pavyzdžius Skaityti situacijas. Pratimo tikslas Šis pratimas padeda suprasti, kad žmonės ne visada pasako, ką galvoja, ir kad žmonėms taip pat bus sunku prašyti pagalbos arba pasakyti, kas juos […]

Pagalba: kada, kur ir kaip ją gauti

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Mokytis ir sužinoti, kur galima kreiptis ir gauti pagalbą. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Užduoti klausimus Padėti suskirstyti dalyvius į grupes. Pratimo tikslas Pradėkite diskusiją, kada, kur ir kaip gauti pagalbos, kurios gali prireikti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Diskusija turi vykti, kaip aprašyta toliau. Padedantis partneris […]

Tinkamai pasirinkite pagalbą

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams sužinoti, kaip pasiūlyti kitas vietas / žmones, iš kurių būtų galima gauti pagalbos. Kokį reikėtų naudoti metodą? Klausimų ir atsakymų sesija. Kokios medžiagos reikia Klausimų sąrašas – žr. siūlymus toliau. Jeigu tau reikėtų pagalbos, susijusios su tavo sveikata, į ką kreiptumeisi pagalbos? Pagalbos, susijusios su vaikinu/mergina/žmona? Pagalbos, susijusios su […]