Compliments

Why should you do this exercise? It is important to know not only your strengths, but also how to praise other people. The task encourages other people to see good qualities of other people, to praise them. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? Prepare and distribute the material. Participate in […]

Who am I?

Why should you do this exercise? This exercise helps to understand that it is important to ask questions. The exercise shows it is important to gather much information in order to bettter understand the other person. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? A co-trainer can prepare the required material. A […]

Kokia tai problema

Pratimo tikslas Peržiūrėti problemas „problemų puslapiuose“ žurnaluose ar internete ir apgalvoti, kaip būtų galima teikti tarpusavio pagalbą. Kokį reikėtų naudoti metodą? Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip geriausiai pasiūlyti pagalbą tokiose situacijose. Atrinkite nelabai sudėtingų problemų iš žurnalų ar interneto puslapių ir paklauskite dalyvių, kaip jie kreiptųsi į […]

Akloji pagalba

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Išmokti teikti ir gauti (priimti) pagalbą; tarpusavio pagalbą teikiančio asmens vaidmens suvokimas. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Paruošti kliūtis, jas išdėlioti. Būti vedančiuoju – teikti pagalbą. Pratimo tikslas Žmonėms leidžiama atlikti tyrimą: Santykiai tarp pagalbą teikiančio ir pagalbą gaunančio asmens; Kaip toks santykis gali būti lygiavertis, […]

Pradėkime, susijunkime, įsitraukime

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams suprasti, kaip teikti pagalbą proto negalią turintiems žmonėms, kad jie galėtų džiaugtis didesniu socialiniu įsitraukimu. Pratimas yra skirtas darbuotojams, bet tiks nurodant tiek ir darbuotojo vaidmenį, tiek ir geriausią būdą, kaip jiems padėti žmonėms, su kuriais dirba, kad šie būtų labiau įtraukti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Dalyvių prašoma apgalvoti […]

Kur gauti pagalbos

Pratimo tikslas Svarbu pradėti suprasti, kaip atrodo tinkama ir netinkama tarpusavio pagalba. Kokį reikėtų naudoti metodą? Vaidinimas ir diskusija. Žr. toliau – du skirtingi pratimai su vaidinimais. Idealiausia, kai šiame vaidinime vaidmenį atlieka proto negalią turintis asmuo (kur reikia, taikoma parafrazė). Vaidinimas: du asmenys. Asmuo, turintis proto negalią, apibūdina šią situaciją: Mano tėvai mano, kad […]

Jus rodo per televiziją

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Suprasti kas yra tarpusavio pagalba. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Padėti sukurti scenarijus Perskaityti Padėti suvaidinti. Pratimo tikslas Patikrinti išgalvotas situacijas, kur gali prireikti tarpusavio pagalbos. Kokį reikėtų naudoti metodą? Sukuriami scenarijai, kurie leidžia dalyviams apsvarstyti, kaip geriausiai pasiūlyti tarpusavio pagalbą. Aptarkite tikro gyvenimo „muilo operas“. […]

Pagalba: kada, kur ir kaip ją gauti

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Mokytis ir sužinoti, kur galima kreiptis ir gauti pagalbą. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Užduoti klausimus Padėti suskirstyti dalyvius į grupes. Pratimo tikslas Pradėkite diskusiją, kada, kur ir kaip gauti pagalbos, kurios gali prireikti. Kokį reikėtų naudoti metodą? Diskusija turi vykti, kaip aprašyta toliau. Padedantis partneris […]

Kas yra pagalba?

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą? Sužinoti ir suprasti, kas yra pagalba; kas yra gera pagalba; kokia gali būti pagalba. Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo? Išdalinti žurnalus, priemones Užduoti klausimus. Pratimo tikslas Tikslas – aptarti visų formų pagalbą ir kaip kiekvienas turi ir gali turėti naudos iš pagalbos ir tarpusavio pagalbos. Kokį […]

Tinkamai pasirinkite pagalbą

Pratimo tikslas Tikslas – padėti dalyviams sužinoti, kaip pasiūlyti kitas vietas / žmones, iš kurių būtų galima gauti pagalbos. Kokį reikėtų naudoti metodą? Klausimų ir atsakymų sesija. Kokios medžiagos reikia Klausimų sąrašas – žr. siūlymus toliau. Jeigu tau reikėtų pagalbos, susijusios su tavo sveikata, į ką kreiptumeisi pagalbos? Pagalbos, susijusios su vaikinu/mergina/žmona? Pagalbos, susijusios su […]