Drepturile şi obligaţiile cetăţeanului

Care este obiectivul exercițiului? să numească 3 drepturi cetăţeneşti să identifice 3 obligaţii cetăţeneşti să întocmească o listă comună cu drepturi şi obligaţii Ce metoda va fi folosită? CONVERSATIA/DEMONSTRATIA Care sunt drepturile şi obligaţiile unui cetăţean al României? Participanţii vor fi aşezaţi în cerc astfel încât să se poată vedea între ei. Apoi, coordonatorul va […]

Inclusion starts with an I

Why should you do this exercise? To understand the concepts of inclusion and exclusion, from each participant life experiences. What can be the role of a Peer-Trainer with intellectual disability? When preparing the training session, the Peer Trainer should do this exercise by himself/herself with the trainer. The Peer Trainer can explain the concepts and […]