Pagalbos ratas

Pratimo tikslas

Leiskite žmonėms pagalvoti apie savo santykius ir turimo pagalbos tinklo svarbą.

Leiskite jiems užpildyti savo santykių žemėlapį (pagalbos ratą), kad juo galėtų pasinaudoti drauge su kitais.

Leiskite pagalvoti, kaip jie galėtų įtraukti žmonių į savo gyvenimą ir kaip padėti kitiems, kad jų ratas prasiplėstų.

Kokį reikėtų naudoti metodą?

Paaiškinkite santykių žemėlapį ir paaiškinkite namų darbų užduotį, kad žmonės turėtų laiko pagalvoti ir sudaryti savo ratą namuose. Lengviausia santykių žemėlapį paaiškinti parodant savo.

circles

Nufotografuokite, nupieškite ar iškirpkite kitų žmonių paveikslus ir priklijuokite juos ant savo santykių žemėlapio. Jei neturite paveikslėlio, užrašykite jų vardus. Kitą kartą savo žemėlapyje jau turėsite daug žmonių paveikslėlių ar vardų.

Per kitą užsiėmimą aptarkite visus žmonių tinklus. Leiskite jiems papasakoti kitiems grupėje apie savo tinklą.

Tuomet pristatykite asmenį, kuris praplėtė savo tinklą (gyvai arba papasakodami apie jį). Ko galime išmokti iš šio pavyzdžio?

Tuomet aptarkite, kaip žmonės gali padidinti žmonių skaičių savo tinkle. Atsižvelgdami į tai, kas patinka ar nepatinka asmeniui, pagalvokite apie visas veiklas, kurių žmogus gali imtis, kad susipažintų su kitais, ir užpildykite dalyvavimo ratą. Leiskite žmonėms aptarti tai poromis, užduodant vienas kitam klausimus ir išklausant, ką kitas turi pasakyti. Šie du žmonės kartu turėtų pagalvoti, ką jie galėtų padaryti, kad padidintų žmonių skaičių savo dalyvavimo rate.

Vėliau iš porų gauta informacija gali būti aptarta su grupe. Keliems žmonėms visa grupė gali padėti pagalvoti, ką žmogus gali padaryti, kad susipažintų su kitais.

Kokios medžiagos reikia

Arba kokioje aplinkoje būtų tinkamiausia atlikti šį pratimą

Santykių žemėlapio plakatai A3 formatu.

Slide1LT

Mokymų vadovai užpildo savo santykių žemėlapį iš anksto prieš mokymus, kad pateiktų pavyzdį, kaip tai reikia padaryti.

Įkvepiantis pavyzdys apie kokį nors asmenį, kuris turėjo mažą pažinčių ratą ir susipažino su daugiau žmonių per savo pomėgius. Paaiškinkite, kas nutiko.

Plakatas apie pomėgius, nemėgstamus dalykus bei dalyvavimo galimybes. Pavyzdžiai:

Slide2LT

Patarimai mokymų vadovams / papildoma informacija

Galima pradėti diskusiją apie tai, kam yra mokama už buvimą jūsų gyvenime, o kas yra draugas. Kai žmonės savo draugų rate nurodo apmokamo personalo narius, primename, kad tai yra darbuotojai, kuriems mokama. Tačiau mes neverčiame jų ką nors keisti, taip pat ir nesureikšminame to.

Mes užtrukome visą rytą. Neskubinome pratimą atliekančių žmonių. Mūsų programa buvo sudaryta taip, kad galėtume geriau praleisti kitus pratimus nei skubinti asmeniškesnius.

Pratimo atlikimo trukmė

  • Paaiškinimas – 15 min.
  • Užsiėmimai apie kiekvieno asmens santykių žemėlapį – 1 val. (su 8 žmonėmis).
  • Tikro žmogaus, kuris yra tinklo praplėtimo pavyzdys, aptarimas. Paaiškinkite, kaip – (15 min.).
  • Trumpos teorijos, kaip praplėsti savo ar kitų žmonių tinklą, aptarimas – 10 min.
  • Pomėgių / nemėgstamų dalykų plakato pildymas poromis ir aptarimas – 1,5 val.
   

Leave a Reply