Contacte

Contact

Per més informació sobre el projecte, contacteu amb nosaltres.

 

IE-logo-Text2 sttomas
Inclusion Europe
Rue d’Arlon 55
B-1040 Brussels
Belgium

Tel. : +32-2-502 28 15
Fax : +32-2-502 80 10
e-mail : secretariat@inclusion-europe.org
website: www.inclusion-europe.org, www.e-Include.eu

Find us on:
www.facebook.com/inclusioneurope
www.twitter.com/inclusioneurope
www.flickr.com/inclusioneurope
www.youtube.com/inclusioneurope

ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS – Barcelona

Tel: +34 93 8854482
e-mail: info@santtomas.cat
website: www.santtomas.cat