Drepturile şi obligaţiile cetăţeanului

Care este obiectivul exercițiului?

  • să numească 3 drepturi cetăţeneşti
  • să identifice 3 obligaţii cetăţeneşti
  • să întocmească o listă comună cu drepturi şi obligaţii

Ce metoda va fi folosită?

CONVERSATIA/DEMONSTRATIA
Care sunt drepturile şi obligaţiile unui cetăţean al României?
Participanţii vor fi aşezaţi în cerc astfel încât să se poată vedea între ei. Apoi, coordonatorul va anunţa tema activităţii. Împreună vom stabili listă care cuprinde drepturi ca: egalitate, siguranţă, cămin şi familie, intimidate, dreptul la muncă, îngrijiri medicale, educaţie. Participanţii se vor împărţi în 2 grupe. Apoi, vor fi invitaţi prin intermediul dialogului să denumească un drept, să îl ataşeze pe panou şi apoi să caute ce este comun cuvântului egalitate. Se procedează la fel şi
cu celelalte drepturi.

Ce sunt materialele necesare?

Pictograme şi panou

Sfaturi pentru formatori / informații suplimentare

Participanţii vor spune, ce cred ei că înseamnă dreptul la egalitate şi la ce anume se referă acest lucru. Ex. Dreptul la servicii medicale: reţete gratuite, consultare gratuită etc.
Interval de timp: 5 min explicarea sarcinilor de lucru 30 min pentru desfăşurarea exerciţiului 10 min evaluare/concluzii Total – 45 min