EM POTS GUARDAR UN SECRET?

Quin és l’objectiu d’aquest exercici?

  • Aprendre el significat de la paraula confidencialitat.
  • Entendre la importància de saber mantenir els temes de manera confidencial.

Quina metodologia s’ha utilitzat?

L’educador/a estarà en una sala on gravarà com  explica a una de les persones participants una història. Una vegada acabada d’explicar la història li donarà una premissa: “Sobretot no li diguis a ningú”. Una vegada fet això es gravarà a la persona a qui li ha explicat la història com ho explica a un altre company/a, i així successivament fins que totes les persones participants hagin escoltat la història. L’última persona que escolti la història li explicarà a l’educador/a (perquè ha estat ella qui ha iniciat la història).
Tota la dinàmica es gravarà i cada vegada que un/a participant acabi d’explicar la història ha de recordar dir al seu substitut “sobretot no ho expliquis a ningú”.
Una vegada tots els participants han escoltat i explicat la història han de procedir a veure la gravació i a reflexionar sobre el què s’hi veu.
Una vegada hagin vist el vídeo s’introduirà el debat a partir del què ha succeït.

Quins materials es necessiten?

– Càmera de vídeo
– Pantalla o televisor per veure la gravació.

Consells pels educadors Informació adicional

– Cal tenir en compte que si algú ha fet cas de la premissa “sobretot no li diguis a ningú”.
– Com es distorsionen els missatges.
– Introducció de l’explicació, per part de l’educador/a, el concepte d’escolta activa.
Fixar-nos en cada participant (si és necessari es pot visonar el vídeo de nou).
Termini: 1 hora i 30 minuts aproximadament.