Gera ir bloga pagalba

Pratimo tikslas

Pratimas turėtų padėti dalyviams suprasti pagalbą priimant sprendimą, pašalinti manipuliaciją bei pusiausvyros nebuvimą tarpusavio santykiuose, kai pagalbą teikiantis asmuo labiau dominuoja, nei turėtų.

Kokį reikėtų naudoti metodą?

Mokymų vadovas iš anksto suvaidina du pavyzdžius, kuriuose žmonės priima sprendimus padedami kitų. Tai nufilmuojama. Pirmoje situacijoje pagalbą teikiantis asmuo dominuoja: jis įtikina žmogų kažką padaryti ar kažko nedaryti ir tai nesutampa su asmens, kuriam teikiama pagalba, situacija ir norais (geriau pateikti tik su viena tema susijusį pavyzdį). Antroje situacijoje pagalbą teikiantis asmuo pasako įvairių sprendimų teigiamas ir neigiamas pasekmes, jis pasiteirauja apie asmens norus ir kas jam galėtų toliau patarti. Jis leidžia žmogui nuspręsti pačiam.

Mokymų vadovas pateikia pirmąją situaciją ir paklausia dalyvių, ką jie matė. Kaip jiems patiko interviu ir kas jiems patiktų, jei pagalba būtų teikiama kitaip. Dalyviai pateikia savo pasiūlymus. Tuomet mokymų vadovas pateikia antrąją situaciją ir paklausia, kas nutiko kitaip. Situacijos yra palyginamos, išryškinami jų skirtumai.

Tuomet mokymų vadovas apibendrina, koks yra pagalbą teikiančio asmens vaidmuo ir kaip jis paskatina žmogų išsakyti savo nuomonę ir išlikti savarankišku.

Jei abiejose situacijose pateikiama daug informacijos, galima jas peržiūrėti keletą kartų. Šį pratimą geriausia atlikti tada, kai dalyviai jau supranta sprendimų priėmimo procesą.

Vėliau dalyvių paprašoma suvaidinti sitaciją kartu su vadovu arba asistentu. Vadovas vaidina asmenį, kuris prašo patarimo. Dalyvis vaidinapadėjėją. Padėjėjas turi padrąsinti vadovą pasakyti, kas jam patinka ir tuo pačiu išlikti nepriklausomas. Galima viską nufilmuoti ir vėliau padaryti išvadas apie situaciją.

Kokios medžiagos reikia

Vaizdo kamera, kompiuteris ir projektorius.

Patarimai mokymų vadovams / papildoma informacija

Mokymų vadovas nufilmuoja kitus pokalbius, kai dalyviai padeda vienas kitam. Tuomet visi aptaria, kaip pagalbą teikiančiam asmeniui sekasi skatinti asmens, kuriam padedama, savarankiškumą.

Pratimo atlikimo trukmė: Valanda, pusantros valandos

   

Leave a Reply