Kaip neteisingi sprendimai vis tiek gali mus nuvesti į tinkamą vietą

Easy_to_read_logo

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą?

Suprasti ir mokytis iš klaidų.

Easy_to_read_logo

Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo?

  • Padėti sugalvoti pavyzdžius
  • Perskaityti situacijas.

Pratimo tikslas

Svarbu parodyti, kaip žmonės gali pasirinkti tai, kas atrodo neteisinga, arba tai, kas, paaiškėja, yra blogai, bet kaip gali iš to pasimokyti ir kaip toks blogas sprendimas gali padėti pasimokyti. Kaip turėtų būti teikiama tarpusavio pagalba tokiose situacijose.

Kokį reikėtų naudoti metodą?

Užrašykite ar apibūdinkite scenarijus (žr. pavyzdžius toliau), kai sprendimai kai kam gali būti sudėtingi arba kai žmonės priima sprendimus, kurie, kaip paaiškėja, nepadeda išspręsti jų dilemos ar problemos.

Paprašykite dalyvių prisiminti tris situacijas, kai jie suklydo ir ko jie iš to pasimokė. Paklauskite, ar jie pažįsta žmonių, kurie taip pat suklydo. Ko jie iš to pasimokė?

Paprašykite dalyvių prisiminti situaciją, kai jiems buvo duotas patarimas ir jie jo nepaisė. Kas nutiko po to? Ar viskas baigėsi gerai, ar blogai?

Diskutuokite apie asmens teisę priimti blogus sprendimus.

Diskutuokite apie tai, kaip galite paskatinti asmenį klausytis patarimo (ne nurodymo) jiems nesijaučiant, lyg jų teisės ar savigarba kokiu nors būdu yra įtakojama. Kaip suteikti pagalbą nevadovaujant?

Diskutuokite apie problemas, susijusias su patarimo teikimu ir priėmimu iš tarpusavio pagalbą teikiančio asmens. Kokių čia gali kilti problemų?

Kokios medžiagos reikia

Magnetinė lenta ar „PowerPoint“ pateiktis, demonstruojantis scenarijus arba tiesiog minčių užrašymas ir aptarimas (pagal grupės poreikius).

Patarimai mokymų vadovams / papildoma informacija

Pratimo atlikimo trukmė: 30 min. užsiėmimas, bet gali būti kartojamas, jei reikia arba jei norima prisiminti, ko buvo išmokta.

   

Leave a Reply