Įtraukimo įgūdžiai

Įtraukimo įgūdžiai yra gebėjimas suprasti,
kad esame skirtingi ir kiekvienas
turime savo vaidmenį visuomenėje.
Šie įgūdžiai ugdo supratimą, dalyvavimo visuomenės veikloje svarbą ir įtraukimą į visas gyvenimo sritis.

Bičiuliai gali padėti kitiems „tokiems kaip tu“,
suprasti, kad visi galime dalyvauti visuomenės gyvenime.
Mes galime būti darbininkais, kaimynais, tėvais,
sūnumis arba dukromis, mokytojais, draugais ir
dar daug kuo.
Visos šios skirtingos veiklos vadinamos “vaidmenimis”.
Vienas asmuo gali turėti daug vaidmenų.

Mūsų gyvenime yra žmonių,
kuriuos mes vertiname ir kurie vertina mus.
Tyrinėjant įvairias gyvenimo situacijas, mokymų dalyviai
supras, ką reiškia būti įtrauktam.