JOC DE LA DIVERSITAT

Quin és l’objectiu d’aquest exercici?

  • Conèixer els diferents tipus de diversitat: funcional, cultura, religiosa, de procedència, familiar, sexual i lingüística.
  • Aprendre a expressar la opinió personal.
  • Acceptar que hi ha diferents tipus d’opinions i que totes es mereixen un respecte.

Quina metodologia s’ha utilitzat?

Per realitzar aquesta activitat es necessita un taulell amb diferents fotografies que mostrin els diferents tipus de diversitat que es volen treballar. Les fotografies estaran numerades.
Juntament amb aquestes fotografies i aleatòriament hi haurà caselles amb una determinada lletra. Cada participant tindrà unes fitxes i podrà avançar gràcies a un dau. Cal tenir en compte que també hi ha caselles trampa. Cada jugador comentarà la casella en la que caigui: dirà la
seva opinió sobre la imatge i explicarà algun exemple que conegui si es dóna el cas.
Els participants tindran un foli per anotar la lletra que correspongui quan caiguin en una “casella lletra”. Al final del joc i amb les lletres que han aconseguit els participants hauran d’acabar d’escriure la paraula: DIVERSITAT.

Quins materials es necessiten?

– Taulell de fusta negre (o pintura negre per pintar-lo) de 1’5mx1’5m aproximadament.
– 70 fotografies on es pugui fer un debat sobre algun tipus de diversitat.
– Cola per les fotografies.
– Daus i fitxes.
– Fulls per anotar la lletra de les “caselles lletra”.

Consells pels educadors Informació adicional

– L’educador ha de preparar el taulell amb les fotografies prèviament a l’activitat.
– El/la educadora ha d’introduir els conceptes de DRETS i DEURES de les persones durant el debat que es produeixi al comentar les diferents imatges del joc.
– Els materials són aproximats. Tot dependrà de la mida del joc.
Termini: 2 hores aproximadament