Kas yra “toks kaip tu” ?

Žodžiai “toks kaip tu” vartojami nelabai dažnai.
Mūsų projekte tai – asmuo,
kuris turi tokią pačią gyvenimo patirtį kaip jūs.

„Toks kaip tu“ žmogus  dažnai supranta jus geriau,
nes jis turi tokį pat patirtį, kaip jūs.
Jis geriau supranta, kaip jūs jaučiatės.
Jūs labiau linkę pasikalbėti su juo
nei su kitais žmonėmis.
„Toks kaip tu“ gali tapti žmogumi, kurio jūs pasitikite.
Bet tai ne visada yra artimas draugas.
Mūsų projekte žodžius “toks kaip tu” vartojame kalbėdami apie kitus protinę negalią ar mokymosi sutrikimus turinčius žmones.

Kai jūs gaunate pagalbą iš kito žmogaus, tokio, kaip jūs,
tai vadiname “tarpusavio pagalba”.
Kai asmenys su protine negalia, turintys savo patirtį,
padeda kitiems protinę negalią turintiems asmenims,
mes vadiname juos “Bičiuliais”.
Kiekvienas gali tapti Bičiuliu.
Tačiau reikia išmokti suteikti pagalbą geriausiu būdu.