Savo teisių žinojimas

Pratimo tikslas

Pradėti mokytis ir diskutuoti (prieinama versija) apie Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių.

Kokį reikėtų naudoti metodą?

Padėjėjas sukuria ar pateikia prieinamą ir atitinkamą teisių versiją bei pristato ją grupei ar asmenims. Padėjėjas pradeda diskusiją, kaip nurodyta toliau esančiame pratime, įskaitant klausimą „koks būtų jūsų svajonių gyvenimas?“.

Aptarkite Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją (lengvai suprantama versija), svarbiausius jos punktus.

Kaip visa ši informacija skamba palyginus su tavo gyvenimu? Padėkite dalyviams palyginti informaciją, kurią sužinojo iš Konvencijos, su jų gyvenimu.

Paprašykite dalyvių apibūdinti jų svajonių gyvenimą. Jei gyvenimas būtų tobulas, kaip jis atrodytų? Aptarkite kiekvieno dalyvio svajonę.

Kas turi būti padaryta, kad intelekto sutrikimų turinčių žmonių gyvenimas pasikeistų?

Grupės diskusija.

Kokios medžiagos reikia

Prieinama Jungtinių Tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių versija. Ji gali būti supaprastinta pagal dalyvių poreikius.

Patarimai mokymų vadovams / papildoma informacija

Prieinamos teisių versijos parengimas, akivaizdu, yra esminis, nes būtina nepateikti per daug informacijos vienu metu.

Pratimo atlikimo trukmė: Priklauso nuo dalyvių grupės / susijusių asmenų, bet ne trumpiau nei 30 min., kad žmonės nebūtų perkrauti.

 

   

Leave a Reply