LA BONA COMUNICACIÓ

Quin és l’objectiu d’aquest exercici?

  • Recordar els principals components de la comunicació.
  • Recordar la diferència entre comunicació verbal i no verbal.
  • Entendre la importància de la coherència entre comunicació verbal i no verbal.
  • Conèixer els principals conceptes de l’escolta activa.

Quina metodologia s’ha utilitzat?

L’educador/a explicarà els conceptes de forma oral. Es pot fer un mural visual per ajudar a la comprensió dels conceptes. Els alumnes disposaran d’aquest mural en mida foli.
S’ha comptat amb les aportacions i exemples dels alumnes.
S’han fet  exercicis de mímica.

Quins materials es necessiten?

– Cartolina per la realització del mural.

Consells pels educadors Informació adicional

– Un mural amb  fotografies ajuda a una millor comprensió dels conceptes
Termini: 1 hora aproximadament.