LA MEVA BIOGRAFIA PERSONAL

Quin és l’objectiu d’aquest exercici?

  1. Recordar totes les activitats de lleure realitzades durant la vida.
  2. Entendre el concepte “Experiències de vida”.
  3. Elaborar un llistat de com ens apuntem / realitzem activitats de lleure.

Quina metodologia s’ha utilitzat?

Es facilita als alumnes un quadern amb el títol “Biografia personal”. S’explicarà aquest concepte i es centrarà  amb el tema de les activitats de lleure. Durant la setmana els participants hauran buscat fotografies de les activitats de temps de lleure que han realitzat al llarg de la seva vida.
Aquestes fotografies s’escanejaran, s’imprimiran y s’enganxaran en el quadern. Una cop estigui acabat s’explicarà a la resta de companys.
Quan totes les persones participants hagin explicat la seva experiència de vida en el lleure es reflexionarà sobre com han arribat a fer aquesta activitat i se’n farà un llistat comú.

Quins materials es necessiten?

  • Quadern preparat per a cada participant on hi enganxaran les seves fotografies.
  • Ordinador, escàner o fotocopiadora i impressora.
  • Tisores.
  • Cola.

Consells pels educadors / Informació adicional

– És important tenir una mostra (exemple) d’aquest exercici ja que ajuda a la seva comprensió.
– És necessari explicar l’exercici al final de la sessió prèvia per tal de que entre sessió i sessió les persones participants busquin fotografies de la seva vida.
– Si no es tenen fotografies de totes les activitats realitzades es pot escriure el nom o buscar per Internet una fotografia representativa
Termini: 3 hores i 30 minuts aproximadament (sense comptar el temps en què cada participant ha estat buscant fotografies).