Mokymasis iš klaidų

Pratimo tikslas

Svarbu padėti dalyviams prisiminti, kaip jie pasimokė iš savo klaidų ir kaip tai susieti su tarpusavio pagalba bei žmonėmis, kuriems ši pagalba teikiama.

Dalyviams padedama suprasti, kad jų pagalba gali būti nevertinama ir kaip su tuo reikia susitaikyti.

Dalyviams padedama geriau suprasti tarpusavio pagalbą teikiančio ir tokią pagalbą gaunančio asmenų santykius.

Dalyviai pradeda apibūdinti rekomendacijas dėl tarpusavio pagalbos ir dėl jų sutarti.

Kokį reikėtų naudoti metodą?

Diskusija po klausimų ir atsakymų sesijos. Užsiėmimo pabaigoje pasinaudokite magnetine lenta.

Paprašykite dalyvių prisiminti tris kartus, kai jie suklydo, ir ko jie iš to išmoko. Paklauskite jų, ar pažįsta kitą asmenį, kuris buvo suklydęs, ir ko iš to galima išmokti?

Paprašykite jų prisiminti laiką, kai jiems buvo patariama, o jie tai ignoravo. Kas nutiko tuomet? Gerai ar blogai?

Aptarkite žmonių teisę priimti netinkamą sprendimą.

Aptarkite, kaip galite padėti žmonėms išklausyti patarimo (ne nurodymų) taip, kad nesijaustų, jog tai turi įtakos jų teisėms ar savivertei. Kaip teikiame tarpusavio pagalbą ir neparodome, jog esame atsakingi?

Aptarkite problemas, kylančias dėl pagalbos teikimo ir gavimo, net ir iš tarpusavio pagalbą teikiančio asmens. Kokios, jūsų nuomone, galėtų kilti problemos?

Užrašykite susitarimą dėl rekomendacijų apie tarpusavio pagalbą ant magnetinės lentos.

Kokios medžiagos reikia

Magnetinė lenta.

Klausimų ir atsakymų sesija, po jos diskusija, per kurią ant magnetinės lentos gali būti užrašomi principai.

Patarimai mokymų vadovams / papildoma informacija

Šiems pratimams atlikti gali būti reikalingas įgudęs padėjėjas.

Pratimo atlikimo trukmė:  45 min. arba tiek, kiek reikia.

 

   

Leave a Reply