M’AGRADA MOLT DE TU… M’AGRADA MENYS DE TU…

Quin és l’objectiu d’aquest exercici?

  • Conèixer o reconèixer el concepte de reforç positiu.
  • Entendre la importància del concepte de reforç positiu.
  • Valorar com ens sentim,a nivell personal, quan ens diuen coses positives i/o negatives de nosaltres mateixos. Reflexionar sobre que aquest sentiment també el poden tenir altres persones.

Quina metodologia s’ha utilitzat?

Cada alumne disposarà de dues cartolines amb la seva fotografia al mig. També disposaran de 16 trossos de paper en forma de triangle (8 d’un color i 8 d’un altre, en aquest cas perquè són 8 alumnes). Cada full de paper tindrà el nom d’un company/a del curs. En aquestes fulles de
color verd, per exemple, hauran d’anotar-hi una característica positiva de la persona en qüestió i en el full groc, una característica no tan positiva.
Cada vegada que hagin acabat d’escriure-ho hauran d’enganxar la seva part en la cartolina corresponent.
Una vegada acabat, cada persona participant haurà de llegir les coses positives i les no tan positives que han dit d’ell/a. Després de llegir les cartolines es reflexionarà sobre com ens hem sentit amb una i altra lectura.

Quins materials es necessiten?

– 2 fotografies de les persones participants enganxades en dues cartolines diferents.
– Fulls de paper de dos colors diferents tallades en forma de triangle.
– Cola.

Consells pels educadors Informació adicional

– La reflexió de com s’han sentit no és fàcil, ja que parlar de sentiments sempre costa. Per tant, l’educador/ ha de dinamitzar molt bé el debat sobre la reflexió de l’exercici.
Termini: 2 hores aproximadament