Mokymų vertinimas

Jeigu jūs vedėte mokymus,
norėsite sužinoti ar patiko mokymai dalyviams.
Turėtumėte pagalvoti apie tai,
kaip jums patiko mokymai.
Tai vadinama vertinimu.

Pamokos  pabaigoje
visada reikia paklausti dalyvių, kas jiems patiko.
Kad lengviau būtų tai padaryti,
galima paruošti anketą,
arba nubraižyti vertinimo lentelę ant lentos.

Galima sugalvoti savo klausimus,
naudojantis siūlomomis  temomis:

 • Atvykimas
 • Darbo organizavimas
 • Mokomoji medžiaga
 • Mokymų vieta
 • Mokytojų darbas
 • Buvimas grupėje
 • Vienas klausimas apie kiekvieną atliktą pratimą.

Išreikšdami savo nuomonę
dalyviai gali pažymėti kryžiukus
arba priklijuoti lipdukus.

Po to reikėtų pasikalbėti su dalyviais
apie rezultatus.

Jeigu mokymai trunka  keletą dienų,
turėtumėte taip daryti
kiekvienos dienos pabaigoje.

Kitas klausimas, kaip jums
ir Mokytojui patiko mokymai.
Svarbu mokytis iš patirties
ir kitą kartą padaryti dar geriau.
Kadangi jūs pasirengėte mokymams kartu,
kartu turite ir įvertinti mokymus.
Tai darote be dalyvių, dviese.

Klausimai, galintys padėti įvertinti mokymus:

 • Kokia buvo jūsų nuotaika?
 • Kaip valdyti laiką?
 • Ar dalyviai dalyvavo mokymuose, kaip jūs tikėjote?
 • Kokia mokymų dalis jiems patiko, buvo sunki ar nuobodi?
 • Kokia mokymų dalis buvo lengva, kokia sunki?
 • Ką galvojate apie bendradarbiavimą savo komandoje?
 • Buvote patenkintas savo vaidmeniu (ar savo pareigomis)?
 • Ką jūs išmokote iš mokymų?
 • Ką reikėtų pakeisti ar patobulinti?

Mintims užfiksuoti galima naudotis lentele.