Ne acceptăm aşa cum suntem!

Care este obiectivul exercițiului?

  • să observe cât mai multe diferenţe între ei
  • să raspundă la întrebări
  • să comunice pe rând

Ce metoda va fi folosită?

JOC DE ROL
Eu ceilalţi – să acceptăm diversitatea. Participantilor li se cere să se grupeze în perechi de câte doi. Apoi, li se cere să se uite atent la persoana de faţă şi să identfice cât mai multe diferenţe/aemănări între ei. După faza de identificare urmează ca fiecare să spună ce a văzut
diferit/asemănător la celălalt, şi să raspundă cu ajutorul următoarelor întrebări Ce asemănări observi la persoana din faţa ta? Ce deosebiri observi? Eşti diferit? Ce ai diferit? Eşti mai înalt sau mai scund? A fi diferit înseamnă rău sau bine? Slab sau puternic?

Ce sunt materialele necesare?

Fişe de lucru pentru fiecare particpant;

Sfaturi pentru formatori / informații suplimentare

Împărţirea exerciţiului în 2 etape:
Etapa 1: participanţii vor observa doar asemănările dintre ei, apoi le vor nota pe foaia de hârtie şi împreună le vom discuta.
Etapa 2: participanţii vor observa doar deosebirile şi le vor nota pe foaia de hârtie, după care le vom discuta împreună.
Interval de timp: 5 minute pentru explicarea exerciţiului 5 minute pentru faza de observare 15 minute pentru transcrierea celor observate 10 minute pentru relatarea celor scrise (10×7 participanţi -70) 15 minute evaluare/concluzii Total – 110 minute